Vraag van de week Q1- 2017: Vraag 1

394

vraagvandeweekDe vraag van de week is terug! In 2017 gaan we door waar we in 2016 mee zijn gestart. Elke week stellen we u één vraag. Normaal gesproken op zondag, deze week op maandag. U heeft tot en met vrijdag 23:59 uur de tijd om te antwoorden, op zaterdag maken we de weekwinnaar bekend!
Vragen over Gieterveen uit het heden en verleden met foto’s en kennisvragen. Foto’s kunnen gedraaid, gespiegeld of op een andere manier bewerkt worden om minder herkenbaar te zijn.

Het jaar is opgedeeld in 4 periodes. We beginnen met periode 1. Deze start nu en eindigt op 1 april. Elk kwartaal zal er een winnaar bekend gemaakt worden en hij/zij zal prachtige prijzen in de wacht slepen. Iedereen mag per week één antwoord geven, indien meerdere antwoorden worden gegeven door één persoon, rekenen we alles fout.

Wie het snelst is krijgt 5 punten, tweede krijgt 4 punten, derde 3 punten, vierde 2 punten, de rest krijgen 1 punt per goed antwoord.

De vraag:

Wat was op 1 januari 2016 het officiële inwoner aantal van Gieterveen?

Het antwoord:
Helaas, deze vraag kunt u niet meer beantwoorden.