Gieterveners kunnen nou niet bepaald zeggen dat ze in een bosrijk gebied wonen, want wie denkt een leuke boswandeling te kunnen maken in het Gieterveense bos, komt bedrogen uit. Daar bij komt dat het kleine stukje bos wat er is, steeds vaker gebuikt als stortplaats voor tuinafval.

Regelmatig wordt er snoeiafval zoals takken, bladeren of complete struiken in het bos aangetroffen en dat terwijl iedere inwoner van Gieterveen een groene container heeft. Daarnaast heeft ieder huishouden 2 keer per jaar de gelegenheid GRATIS tuinafval naar het afvalbrengstation (ABS) in Gieten te brengen en een pas om elk jaar GRATIS 600 kilo afval te storten. Wellicht zijn de individuen die hun afval in het bos dumpen bang dat hun groene container vies wordt of  hebben ze geen aanhanger om het weg te brengen. Er zijn genoeg excuses te verzinnen om met je vol geladen kruiwagen het bos in te gaan. Denk er de volgende keer wel aan dat het illegaal storten van groenafval een overtreding van artikel 10.2 van de Wet milieubeheer is. De boetes hiervoor kunnen uiteenlopen van € 300,00 tot € 950,00. Daarnaast worden de kosten voor het verwijderen van de vervuiling bij de dader in rekening gebracht.

Ook heeft het illegaal storten van groenafval zeer ongewenste gevolgen voor het milieu. Het leidt tot verrijking van de groeiplaats, waardoor er brandnetels, en bramen gaan groeien. Tuinafval kan leiden tot exotische en ongewenste plantensoorten in natuurterreinen (bijvoorbeeld Japanse duizendknoop, reuzenberenklauw, gele dovenetel, maagdenpalm). Naast dat dit gevaarlijk kan zijn voor de spelende kinderen kan het ook zeer gevaarlijk zijn voor dieren. Ze kunnen het eten en ziek worden of zelfs dood gaan door bijvoorbeeld verstikking, dit kunnen ook huisdieren zijn; zo kan het storten van taxusafval leiden tot de dood van bijvoorbeeld paarden.

Als u denkt dat het alleen bij tuinafval blijft dan heeft u het mis, afgelopen week is er een grote berg verse paardenmest in het bos gestort, waar menig volkstuinder in het voorjaar blij mee zou zijn. De kans dat dat deze mest is gestolen en de rechtmatige eigenaar al een week op zoek is naar zijn mest achten wij erg klein. Dat de eigenaar van de mest het bos gebruikt als tijdelijk opslag alvorens hij de mest over zijn tuin verspreid achten wij ook niet erg groot. Hoewel je nooit te vroeg conclusies moeten trekken, lijkt dit het werk van een milieu-delinquent.

We hebben een mooi dorp! Laten we dat zo houden: bij deze daarom een oproep aan de inwoners van Gieterveen (en daarbuiten) om de rechtmatige eigenaar te vinden:

“Wie mist zijn paardenmest?”

mest2 mest 1

 

Geef een reactie