Gedicht: Alweer een ton…..

555

containerU moet uw afval scheiden…
plastic, groente, blik en de rest.
Want, zoals men daartoe zeide
dan wordt de aarde niet verpest

Doch… de aarde wordt vervuild
met wat in onze harten schuilt
Door reine zielen, met schoon geweten
raakt de aarde niet… bescheten.

R. Stoel.