Over de pagina

De website Gieterveen.com is sinds begin 21013 nieuw leven in geblazen en vervult een rol in de informatievoorziening binnen ons dorp. Organisaties en inwoners kunnen via de website informatie delen met alle bewoners van Gieterveen. Een belangrijk onderdeel is de dorpsagenda, hierin kan informatie teruggevonden worden over de verschillende activiteiten die plaats gaan vinden in ons dorp. Dit kunnen dorpsfeesten zijn, maar ook wanneer het oud papier gehaald wordt. De redactie bestaat uit een viertal leden, welke proberen het aanbod op de website zo breed  en interessant  mogelijk te maken voor iedereen. Echter zij kunnen hulp gebruiken bij het schrijven van artikelen en verzamelen van informatie die interessant is voor de website.  Wie interesse heeft om mee te helpen, kan zich melden via het volgende contactformulier.

De oorsprong van deze website is terug te leiden tot 1997. In dit jaar werd er een voorzichtige start gemaakt met een website specifiek geweid aan Gieterveen. Een belangrijk onderdeel was de zogenaamde “nieuwspagina” was vanaf het begin een grote hit en leidde in die tijd tot hoge bezoekers aantallen. De pagina werd door velen gebruikt als online roddelrubriek. Vele grappige verhalen waren hier terug te vinden en was voor veel inwoners van ons dorp een reden om ook “internet” te nemen. De nieuwspagina liep echter uit de hand, nadat er veel anonieme berichten geplaatst werden met een negatieve ondertoon. Dit was de reden om na jaren te stoppen met dit onderdeel. Een ander populair onderdeel was “de vraag van week”, waarbij bezoekers een foto uit Gieterveen te zien kregen en moesten aangeven waar deze foto genomen was. Een plaats in de ranglijst en een pilsje in het café was er mee te winnen. “Galerij der Gieterveners” was een item waarin foto’s middels photoshop werden bewerkt en inwoners in een andere situatie werden geplaatst dan waar je ze zou verwachten.
Na vele jaren de website draaiende houden, wat erg veel tijd kostte, werd besloten om de pagina om te bouwen dat iedereen mee kon helpen om het interessant te houden. Er werd gebruikt gemaakt van het wikipedia concept. De pagina werd geheel omgebouwd en vele pagina’s werden extra toegevoegd. Het concept bleek echter geen succes en na 2 jaar voor gezien gehouden. Er werd een pagina gebouwd, die met minimale inzet in de lucht gehouden kon worden. Er gebeurde helemaal niets.
In de zomer van 2012 kwam de huidige redactie samen en hebben besloten om het nog eens te gaan proberen. Dat dit gelukt is, blijkt uit het feit dat je de moeite hebt genomen om deze lap tekst door te lezen.

Op de waybackmachine kun je oude versies van deze website terugzien. Hieronder zie je een aantal voorbeelden:

2001

2002

2003

2004

2005