Jaarvergadering en contributie Dorpsbelangen Gieterveen

386

Wij willen al onze leden, donateurs en andere bijdragers
danken voor het vertrouwen in ons. Wij vragen u vriendelijk
om de contributie voor het jaar 2023 over te maken op onze
rekening.

De contributie voor Dorpsbelangen Gieterveen zijn als volgt:
Gezinnen €5,- per kalender jaar
Alleenstaanden €4,- per kalender jaar
De contributie kunt u overmaken op:
IBAN : NL81RABO0321900081
Ten name van : Dorpsbelangen Gieterveen
Omschrijving : uw achternaam en adres,
2023

Bent u nog geen lid? Stuur uw naam en adres naar ons
mailadres. Twijfelt u nog om lid te worden? Dan nodigen
wij u van harte uit om kennis met ons te maken. Dit kan op
de Algemene Ledenvergadering. Ideeën, opmerkingen of
voorstellen zijn altijd van harte welkom. Neem contact met ons
op via ons mailadres.
Wij zijn te bereiken via: dorpsbelangengieterveen@gmail.com