Een plek onder de zon

404

Mij zult u niet horen dat de zon deze ochtend haar best niet deed. Ik zeg dit omdat PVV-voorman Wilders bij de presentatie van het langverwachte coalitieakkoord ons Nederlanders dit beloofde. Hij zei het hardop: ‘De zon zal weer gaan schijnen in Nederland’. Niks op tegen, zou ik zo zeggen. Dat die verrekte zon al jarenlang onze tuintjes, sportvelden en waterwegen in mini-Sahara’s verandert, was hem kennelijk ontgaan. Maar zo moet je dat natuurlijk niet lezen. Die zon van Wilders betekent dat wij door onder andere zijn toedoen van een druilerig, zwartgallig volk veranderen in een warme en vooral plezierige. En dat gaat hij regelen, heeft hij gezegd. Ik heb voor de hoofdlijnenakkoord een paar extra kranten doorgenomen om mij goed te laten voorlichten. Dat viel nog niet mee. De nadruk ligt op de asielinstroom en de opvang van statushouders en het stikstofrapport. Omdat dit problemen zijn die zullen blijven terugkomen, die meerdere kabinetten Plasterk en opvolgende zullen bezighouden, laat ik dat even rusten. In hoofdzaak gaat alles over bestaanszekerheid en dus over geld. We leven in een gepolariseerd, een verdeeld land. Om de zon kans te geven iedereen te beschijnen, zou je dus meer toenadering verwachten, maar tot mijn verbazing lees ik dat de verschillen tussen rijk en arm ‘niet kleiner moeten worden’. Dit is in tegenspraak met de belofte dat de minima het beter zouden krijgen. De beloofde afschaffing van de eigen bijdrage in de zorg verdween al na een dag in de koelkast. Het huidige bedrag van €385.- zal vanaf 2027 worden verlaagd naar €165-. Mooi. Daar kunnen ook de oppositiepartijen mee leven. De zorg moet voorts op de schop om mogelijk dat gat te dichten. Het financiële voordeel van de zonnepanelen -salderingsregeling- wordt afgeschaft. Ook straffen zullen fors worden verhoogd en aangerichte schade, ook gepleegd door kinderen en jongeren bijvoorbeeld door vuurwerk, zal worden verhaald op de ouders.

Zomaar een paar punten die eruit springen. Opvallend is ook dat het nieuwe kabinet de verengelsing wil tegen gaan. Daar ben ik in beginsel niet op tegen, want de Nederlandse taal en het gebruik ervan is mij lief, maar zonder Engels, Frans, Spaans, Duits enz. kom je in de mondiale zakenwereld niet ver en veel bedrijven vestigen zich hier juist vanwege het milde belastingklimaat én omdat die Hollanders zo tolerant en zo goed in talen zijn. Vandaar ook dat studenten uit de hele wereld hier graag willen studeren en daar kun je als land van profiteren, want veel van die afgestudeerden blijven hier hangen. Ik begrijp best dat men in onze grote steden wat betreft het Engels is doorgeslagen, maar zou men de toegang voor de expats moeilijk maken, dan zal dit kunnen betekenen dat zij elders in Europa hun bedrijven gaan vestigen. De economie vaart wel bij de verscheidenheid aan burgers en dus ook aan talen. Neemt niet weg dat Nederlands onze hoofdtaal moet blijven! Maar met de leesvaardigheid ervan staat het volgens het Pisa-onderzoek (dit heb ik niet bedacht!) niet best. Eenderde van de 15-jarigen heeft grote moeite met de taal van de lessen. Dat is zorgwekkend. Eén van de redenen, zegt het rapport, is het gebruik van mobieltjes in en buiten de klas. Ze kunnen zich daardoor onvoldoende concentreren op de lesstof. Nu is het lezen van boeken en tijdschriften al geen populaire bezigheid van de jongeren en dat zal met de voorgestelde verhoging van de BTW op de gedrukte journalistiek (kranten en tijdschriften) en boeken van 9% naar 21% alleen maar slechter worden. De culturele sector, van Jannes tot Coldplay, van popfestivals, toneel tot en met de openbare leeszalen (waar veel meer gebeurt dan alleen lezen!) zullen met deze BTW-verhoging te maken krijgen. Preventie, inclusief sport en bewegen, moet meer centraal komen te staan, maar niettemin zal er fors worden geschrapt in de subsidies waar sport en bewegen juist afhankelijk van zijn! Waarschijnlijk bedoelen de coalitiepartijen hiermee dat de lidmaatschappen voor het beoefenen van sport/sporten, evenals de entreeprijzen voor het aanschouwen ervan worden verhoogd. Jammer, want nu kunnen veel gezinnen al geen zwemkaarten meer betalen. Daar zal de extra toeslag voor de allerarmsten niet veel aan veranderen. Het woord ’toeslag’ heeft nu eenmaal een bar slechte naam. Dus ja, al met al een harde dobber.

Ik begon mijn stukje met de zon en wil eindigen met dat liedje van René Froger: ‘Een eigen huis, een plek onder de zon’. Dit is helaas voor heel veel mensen nog steeds niet weggelegd. Óf en wát het kabinet Plasterk 1 zal verwezelijken, moeten we nog maar zien. Want die koelkast van Wilders zit nog stampvol  …..

Willem.

Bijgevoegde afbeelding is gegenereerd door Copilot.