Gebiedsfonds: Gratis Geld

1036

Nouja, niet helemaal gratis natuurlijk. De dorpen rondom de windmolens ontvangen overheidsgeld. Dit geld is bestemt voor het gebiedsfonds. Uit het gebiedsfonds krijgen Dorpsbelangen Gieterveen, Gasselternijveenschemond, Gasselternijveen en Nieuwediep ieder jaar een bepaald bedrag. Dit geld is bedoeld voor verschillende regelingen waaronder de Uitvoeringsregeling. Deze Uitvoeringsregeling is bedoeld voor bewonersgroepen in het Oostermoer gebied. Dus ook in Gieterveen kunnen bewonersgroepen (sport- of buurtverenigingen of andere groepen) gebruik maken van dit geld door een project aan te dragen. Dit werkt als volgt:

  1. Je hebt als groep een goed idee of project en bent geld nodig. Het goede idee heeft een algemeen maatschappelijk belang of bevordert duurzaamheid.
  2. Het gebiedsfonds is geen vervangend financieringsmiddel voor andere partijen. Met andere woorden: het gebiedsfonds neemt geen regulier onderhoud of ontwikkelingstaken over van de (lokale)overheid.
  3. Cofinanciering is een pre.
  4. Omschrijf het project duidelijk door aan te geven hoe het te realiseren is zowel op uitvoering als financieel. Daarnaast moet het voldoende draagvlak hebben.

En bij punt vier komt Dorpsbelangen aan bod. Voldoende draagvlak bestaat uit meer personen dan alleen jouw bewonersgroep die je hebt opgesteld of al bestaat. Dorpsbelangen vertegenwoordigt het dorp. Om te zien of een project voldoende draagvlak heeft is er een checklist. Wanneer alle punten voldoen aan de checklist dan kan Dorpsbelangen Gieterveen het voorstel indienen bij het Gebiedsfonds Oostermoer. Wij controleren dus het project. Mochten er dan toch onduidelijkheden zijn dan kunnen we dit aangeven zodat het aangepast kan worden. Daarna kan de bewonersgroep het project opnieuw indienen.

  1.  Twee keer per jaar beoordeelt het gebiedsfonds de ingezonden projecten en kijkt welk project gehonoreerd wordt. Ook onderbouwen zij hun keuze. Dit doen zij aan de hand van dezelfde checklist als wij van Dorpsbelangen dit doen.
  2. Dorpsbelangen houdt het dorp op de hoogte via Gieterveen.com.

De checklist of een idee of project haalbaar is kun je vinden op: www.gebiedsfondsoostermoer.nl > Regelingen > Uitvoeringsregeling (helemaal onderaan de pagina). Bovendien is op deze website veel meer informatie te vinden over de verschillende vergoedingen op het gebied van windmolens.

EN NU?

Voor ons is het nu wachten op goede projecten en ideeën, dus kom maar op! Je kunt je project indienen via dorpsbelangengieterveen – apenstaart – gmail.com. De eerste ronde sluit op 1 september dus zorg ervoor dat je voor die datum wat indient. De volgende ronde zal in februari plaatsvinden. Houdt er rekening mee dat er zo’n 25.000 euro beschikbaar is vanuit het gebiedsfonds voor het project.

Mochten er nog toch nog vragen of onduidelijkheden zijn over het indienen van het project of over het gebiedsfonds? Dan kun je contact opnemen met Dorpsbelangen Gieterveen via het eerdergenoemde mailadres.