Heiwerkzaamheden windpark begonnen

593

INGEZONDEN BERICHT

Zoals wellicht u in enkele nieuwsberichten heeft kunnen lezen, zal er vanaf 7 mei gestart worden met de heiwerkzaamheden t.b.v. het Windpark DMOM. Hopelijk zult u daar weinig of geen hinder van ondervinden. Het kan zijn dat u verwacht dat uw woning daar schade van ondervindt. Tijdens de vergaderingen, waarin de Omgevings Advies Raad (OAR) in gesprek is met de initiatiefnemers van het windpark, hebben wij er meerdere malen op gewezen dat een 0-meting voor direct omwonende gewenst is. De initiatiefnemers hebben de mogelijke risico’s geïnventariseerd en beoordeeld dat het met de huidige heitechniken niet noodzakelijk is om een 0-meting uit te voeren aan de woningen.

Aangezien de initiatiefnemers geen 0-metingen zullen verrichten aan de woningen in het gebied, vinden wij het van groot belang dat u in ieder nog wel in de gelegenheid wordt gesteld om hier zelf enige vorm aan te geven. Wij als OAR hebben de initiatiefnemers dan ook gevraagd om de heiwerkzaamheden uit te stellen. Hierdoor heeft u als bewoner in ieder geval nog de tijd om zelf vorm te geven aan een 0-opname van de eigen woning voordat de heiwerkzaamheden zijn begonnen.

Wat kunt u doen:

Op de website van Eigenhuis kunt u een voorbeeld downloaden van een zogenaamd Bouwexploit (https://www.eigenhuis.nl/docs/default-source/downloads/verbouwen/bouwexploit.docx?sfvrsn=e002fe96_6)

Het Bouwexploit kunt u invullen en vervolgens verzenden naar het windpark Oostermoer. Hiermee stelt u de initiatiefnemer aansprakelijk voor de eventuele schade die de bouw kan veroorzaken. Daarnaast adviseren wij u een fotorapportage te maken van uw buitengevels en enkele kwetsbare punten van uw woning, voor de aanvang van de hei- en overige bouwwerkzaamheden. Enkele detailfoto’s, maar ook overzichten waar de details zich in de gevel bevinden. Op deze wijze kunt u later aan totnen welke schade door de werkzaamheden ontstaan is.

Stuur het ingevulde Bouwexploit, inclusief foto’s aangetekend naar:
Windpark Oostermoer Exploitatie B.V.
Dorpsstraat 61
9658 PH Eexterveen

of per e-mail naar: info@drentsemondenoostermoer.nl

TIP: Stuur ook een kopie van het Bouwexploit, inclusief foto’s naar het Windloket van de Gemeente; windloket@aaenhunze.nl

Wilt u meer informatie neem gerust contact op met uw afgezand binnen de OAR. Meer informatie over dit onderwerp kunt u ook nalezen op de website van Eigenhuis.

We hopen u hiermee een nuttige handreiking te doen.

met vriendelijke groet, namens de OAR Oostermoer,
de vertegenwoordigers van het bewonersplatform, WindNEE en de Dorpsbelangen van Gasselternijveenschemond, Gasselternijveen, Gieterveen en Nieuwediep

**Disclaimer** 

Dit is een ingezonden artikel. Gieterveen.com draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van ingekomen artikelen en/of reacties van onze sitebezoekers.
Daarnaast wil de redactie van Gieterveen.com benadrukken dat het geen stelling neemt in de discussies rond het windpark en enkel een communicatie platform wil zijn voor zowel voor- als tegenstanders richting alle betrokkenen.