Indienen zienswijze windpark Oostermoer

431

Mensen in Gieterveen houden liever hun mond over het windpark omdat dit de verhoudingen behoorlijk op scherp zet. Toch is het belangrijk dat u laat weten hoe u er over denkt. Inmiddels moet Economische Zaken toegeven dat het hele traject niet de schoonheidsprijs mag krijgen en dat burgers niet gehoord worden. Ook al beweert Economische Zaken dat dit plan doorgezet wordt, het is nog steeds niet in beton gegoten.  In de hele procedure is dit een belangrijk moment om uw mening te laten horen. Wat zijn uw gedachten over het plan? Denkt u dat 16 windturbines vlak bij Gieterveen een goed idee zijn? Hoe denkt u over gezondheidsrisico’s, waardedaling van uw woning en de gevolgen voor het hele dorp? Vind u dat er voldoende rekening wordt gehouden met de omwonenden en de leefbaarheid van Gieterveen en omstreken? U kunt een zienswijze indienen! Een voorbeeldtekst vind u op www.windnee.nl (u kunt zich ook nog steeds opgeven voor de juridische strijd).  Of ga naar de spreekuren die op 21 en 29 maart en 6 april in Ous Hoes worden georganiseerd. U kunt daar vragen stellen en uw mening geven. U wilt toch niet dat EZ kan zeggen dat het u niet interesseert?

**Disclaimer** 

Dit is een ingezonden artikel. Gieterveen.com draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van ingekomen artikelen en/of reacties van onze sitebezoekers. Daarnaast wil de redactie van Gieterveen.com benadrukken dat het geen stelling neemt in de windmolen discussie en enkel een coummunicatie platform wil zijn voor zowel voor- als tegenstanders richting alle betrokkenen.