Realiseren evenemententerrein

442

Wij, stichting Bonnyteam Schuurfeest Gieterveen, de organisatie van het gelijknamige feest in Gieterveen hebben het initiatief genomen om nutsvoorzieningen te realiseren op gemeentelijk terrein.

Het doel is om een evenemententerrein te realiseren met steun van de gemeente Aa & Hunze waar nutsvoorzieningen zijn (water, stroom en riolering) zodat alle verenigingen en andere initiatieven hier van gebruik kunnen maken.

Vanwaar dit bericht?
Graag willen wij in samenspraak met andere verenigingen en stichtingen in Gieterveen de juiste plaats bepalen en te kijken welke vereniging geïnteresseerd is om hier wellicht in de toekomst gebruik van te maken en/of dit initiatief te ondersteunen om het doel te behalen. Dit kunnen wij aandragen bij de gemeente, samen staan we sterker.

Ben jij, zijn jullie een vereniging, stichting of ander initiatief welke dit graag met ons willen realiseren? Neem dan contact op via onderstaand e-mailadres. Je ontvangt dan de infosheet via de mail van ons.

 

 Neem contact op via info@bonnyteam.nl

**Disclaimer**

Dit is een ingezonden artikel. Gieterveen.com draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van ingekomen artikelen en/of reacties van onze sitebezoekers.