Verhalen uit het verleden: Een halve zak zout

496

Van H. Greven uit Musselkanaal ontvingen wij het volgende verhaal over een voorval in Gieterveen in 1852 dat hij gevonden heeft in een oude krant. Heb je zelf ook een leuk verhaal uit het verleden, aarzel niet en stuur deze ook op.


zout-1In de Provinciale en Drentsche Courant van 8 november 1854 stond:
Bonnerveen Nov. j.l.Vrijdag werd de knecht van de Wed. E.J.Hulshof alhier op p.m.10 minuten afstands van hare woning gezonden, om uit den winkel een halve zak zout te halen tot gebruik bij het slagten van een varken; niet verre van den winkel gekomen zijnde, ontmoetten hem de commiscn van Gieten, die verlangden van het zout een Geleide-biljet te zien, en daar dit niet vertoond kon worden, namen zij het zout in beslag. Het is te bejammeren, dat er door de administratie niet voor gezorgd wordt, om tot gemak der ingezetenen ook hier een vast Sub-ontvanger te plaatsen, die gemagigd is zulke Consenten dagelijks af te geven, dan zouden zulke overtredingen der wet, welke hier veel voorvallen,niet meer gebeuren, daar men nu een uur, ja sommigen een en een half uur, van het kantoor te Gieten is verwijderd.

Toelichting van H.Greven. Consent betekent vergunning. Weduwe E.J.Hulshof was de weduwe van Egge Jacobs Hulshof die op 27-5-1852 was overleden. Haar meisjesnaam was Heiltien Berends Meinders.
Zout was toen schaars. De eerste parlementaire enquete ging over belasting op zout dat was in 1851.

Vriendelijke groeten,
H.Greven
Kamperfoeliestraat 22
Musselkanaal