Verzoek: Maak de contributie van Dorpsbelangen zelf over

556

Met deze brief willen wij, als bestuur van “Vereniging Dorpsbelangen Gieterveen”, alle huishoudens in
Gieterveen benaderen.

Bent U lid, dan hebben wij het volgende verzoek.
Om tegen minimale kosten en met weinig werk, een relatief klein bedrag (€ 5,= per kalenderjaar voor
een gezin en € 4,= voor een alleenstaande). contributiegeld te kunnen innen, aan U te vragen, dit
bedrag over te maken aan ons onder vermelding van uw naam en adres, Contributie 2018.
Bankrekeningnummer: Vereniging Dorpsbelangen Gieterveen NL81RABO0321900081
Voor U een kleine moeite en voor ons bespaart het geld wat we weer voor andere activiteiten kunnen
gebruiken.
Voor diegene die niet aan dit verzoek kan voldoen, komen wij eenmalig bij u langs om het bedrag op
te halen.

Bent U nog geen lid van de Vereniging, maar wilt U ons graag ondersteunen in de taak om de
belangen van het dorp te behartigen.
Hierbij kunt U denken aan het Paasvuur, maar ook gesprekspartner zijn bij diverse ontwikkelingen en
plannen van het Gemeentebestuur
Dan kunt U uw naam en adres doorsturen via de email naar: dorpsbelangengieterveen@gmail.com