Windenergie en de overheid

486

Momenteel ben ik bezig om zienswijze in te dienen op het bestemmingsplan Buitengebied en de Structuurvisie Buitengebied van de gemeente Aa en Hunze alsmede op het Rijks Inpassingsplan en het MER en de bijlagen voor het windturbinepark De Drentse Monden en Oostermoer. In mijn werkzame leven heb ik heel wat van dergelijke documenten opgesteld, dus ik weet een beetje hoe dit werkt. Hoe mijn zienswijzen zullen uitwerken zal uiteindelijk de rechter bepalen maar bijgaande link wil ik jullie niet onthouden. Ik denk namelijk dat de werkelijkheid in ons gebied niet veel anders is.
Of je nu een voor- of een tegenstander bent van windturbines, indien je vragen hebt kom gerust even langs.

Maar kijk ook even op deze link: (Klik hier om de link te openen)

Met vriendelijke groet,

Gerard Schippers, Mijn adres is sinds 1974, Tjassenswijk 6 Gieterveen.

**Disclaimer** 

Dit is een ingezonden artikel. Gieterveen.com draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van ingekomen artikelen en/of reacties van onze sitebezoekers. Daarnaast wil de redactie van Gieterveen.com benadrukken dat het geen stelling neemt in de windmolen discussie en enkel een coummunicatie platform wil zijn voor zowel voor- als tegenstanders richting alle betrokkenen.