Contributie dorpsbelangen 2022

877

Net als voorgaande jaren willen wij u vragen om de contributie van 2022 over te maken via de bank. Met dit bericht willen wij alle leden van dorpsbelangen Gieterveen benaderen.

Lid worden?
Stuur uw naam en adres naar het onderstaande E-mail adres.

Bent u lid?
Wij verzoeken u de verschuldigde contributie over te maken naar NL81 RABO 0321 900 081 ten name van Dorpsbelangen Gieterveen onder vermelding van uw naam en adres.

  • 5 euro per kalenderjaar voor een gezin
  • 4 euro per kalenderjaar voor alleenstaanden

Heeft u wellicht zelf een idee of punt voor verbetering ten behoeve van het dorp?
Wilt u lid worden? Mail ons! dorpsbelangengieterveen@gmail.com