Dorpsbelangen Gieterveen

De vereniging Dorpsbelangen Gieterveen is opgericht in het jaar 1980 en heeft als doel om de maatschappelijke en culturele belangen van de bewoners van Gieterveen en de omgeving van Gieterveen te behartigen in de breedste zin van het woord. De vereniging is een gesprekspartner voor onder andere burgers, ondernemers, overheid en politiek. De vereniging vraagt aandacht voor actuele vraagstukken binnen de samenleving en begeleidt initiatieven vanuit de samenleving om deze te verbeteren. 

Samenwerken!
Het is voor de vereniging erg belangrijk om samen te werken. De vereniging lost geen problemen op, maar verbindt betrokken partijen om samen op zoek te gaan naar oplossingen. De vereniging werkt bijvoorbeeld nauw samen met de Senioren Vereniging Oostermoer en het dorpshuis. Ook voor samenwerking met andere partijen staat de vereniging open.

Ook is de vereniging niet doof voor problemen, vraagstukken en initiatieven vanuit de samenleving. Heeft u een probleem, vraagstuk of initiatief waarvan u denkt dat vereniging Dorpsbelangen Gieterveen u mee kan helpen of waarvan u denk dat dit thuis hoort op de agenda van vereniging dorpsbelangen Gieterveen, twijfel dan niet en neem contact met ons op!

Daarnaast houdt de vereniging vinger aan de pols aangaande het beleid van de overheid (gemeente, provincie en het rijk), daar waar het onze leefomgeving beïnvloed.

De vereniging Dorpsbelangen Gieterveen vergadert elke eerste maandag van de maand (tenzij anders aangegeven in de dorpsagenda) om 20:00 uur. Wilt u een vergadering bijwonen? Meldt u zich dan aan via het contactformulier. Of mail naar dorpsbelangengieterveen@gmail.com

Contactgegevens
Naam:, Youri Pruim (Secretaris)
E-mail:, Stuur een e-mail
Telefoon:, 0599 213 273

Actuele thema’s

Op de agenda van Dorpsbelangen Gieterveen staan een aantal terugkerende onderwerpen, waaronder:

 • Wegen en (digitale)infrastructuur
 • Leefbaarheid en krimp
 • Het paasvuur
 • Nieuwbouw

Bestuurssamenstelling
Het bestuur is uit de volgende personen samengesteld.

 • Tony Mulder (Voorzitter)
 • Bart Bartelds (Penningmeester)
 • Youri Pruim (Secretaris)
 • Merel Daling
 • Gerda Sanders
 • Marcel Claus
 • Freek van der Veen
 • Rudy Koopman

Aanmelden/lid worden

Als lid van vereniging Dorpsbelangen Gieterveen ondersteunt u de activiteiten van de vereniging.
Er zijn twee soorten lidmaatschappen, te weten;

 • Persoonlijk lidmaatschap
  Lidmaatschap op eigen naam. Eén stem per persoon tijdens algemene ledenvergadering. Kosten €4,- per jaar.
 • Gezinslidmaatschap
  Lidmaatschap op adres. Eén stem per gezin tijdens de algemene ledenvergaderng. Kosten €5,- per jaar.

Wilt u lid worden van vereniging Dorpsbelangen Gieterveen? Vul dan dit formulier in!

Huishoudelijk regelement en satuten