Handelsvereniging Gieterveen

455

Beste Ondernemer van Gieterveen,

Gieterveen kende een Ondernemersvereniging die heel wat jaren in goede bloei heeft gestaan. Echter, na de verhuizing van één van de bestuursleden en het overlijden van Lambertha Klinkhamer is er nooit meer iets met deze vereniging gedaan. Voor het bestaan van de vereniging werd ieder jaar een contributie geheven, die ook al geruime tijd niet meer in rekening wordt gebracht nu er geen activiteiten meer worden ondernomen.
Het huidige bestuur en leden wil daarom vragen of er ondernemers in Gieterveen zijn die deze vereniging nieuw leven in willen blazen. Is dit het geval, meld je dan bij Rob Wierenga (06-21 890 339 of per e-mail rwierenga@yard-it.nl)
Zijn er geen belangstellenden, dan zal het bedrag wat nu nog op de bankrekening van deze vereniging staat, worden verdeeld onder een aantal goede doelen.

In afwachting,
met vriendelijke groet,

Rob J. Wierenga
Ondernemersvereniging Gieterveen