Uitgelichte nieuwsberichten

Dorpsagenda

Het laatste nieuws

Willem Haandrikman 13 november, 2021 0 comments

Column: Een simpel gebaar

We waren op onze oude begraafplaats vanwege de Lichtjesmiddag. Dat is een modern uitvloeisel van het Allerzielen, een van oorsprong oud katholiek gebruik om elk jaar op 2 november de graven van onze gestorvenen te bezoeken en een kaarsje voor hen op te steken. Wij hebben het enigszins gepopulariseerd, maar...
Column
Willem Haandrikman 26 oktober, 2021 0 comments

De Struikelstenen van Gieterveen

Op dinsdag 5 oktober jongstleden zijn in de gemeente Aa en Hunze 36 struikelstenen onthuld. In de plaatsen Rolde, Nooitgedacht, Gieten en bij ons in Gieterveen. Die struikelstenen werden door Gunter Demnig, de bedenker en maker ervan, Stolpersteinen genoemd. Hij is een Duitse kunstenaar, geboren in 1947 te Berlijn. Hij...
Nieuws
Mark Roossien 12 oktober, 2021 0 comments

ALV Dorpsbelangen 13 oktober

Op 13 oktober organiseert dorsbelangen Gieterveen weer haar jaarvergadering voor alle leden. Dit zal geboren om 20:00 uur in het Dorpshuis. Agenda:1. Opening2. Notulen jaarvergadering 20203. Jaarverslag secretaris4. Jaarverslag penningmeester5. Verslag kascommissie6. Verkiezing nieuw lid kascommissie7. Bestuursverkiezing: toetredend, Merel Daling.8. Wat er verder ter tafel komt.9. Sluiting.
Nieuws
Dorpshuis Gieterveen 3 oktober, 2021 0 comments

Samenleven in Gieterveen

In vroegere tijden kenmerkte een dorp zich door de aanwezigheid van een kerk, een school en één of meerdere cafés. De veelheid aan winkels, aan bakkers, slagers, smederijen enzovoorts werden in die opsomming vaak niet meegenomen. Het uitgaans- en het culturele leven vond voornamelijk plaats in de cafés. Maar die...
Nieuws
Jan Warmink 22 september, 2021 0 comments

Update: Damhert vast in doelnet

Afgelopen maandag troffen vrijwilligers van de voetbalvereniging Gieterveen een damhert aan in het net van één van de doelen. Het arme beest was met zijn gewei vast in het net komen te zitten en kon er door gebrek aan inzicht niet zelf uitkomen. Het damhert had proefondervindelijk ondervonden dat met...
Nieuws
Jan Warmink 15 september, 2021 0 comments

Het Kleine Kerkje opent weer de deuren!

Het is inmiddels bijna 1,5 jaar geleden dat het concert van maart 2020 werd geannuleerd. De reden is ieder bekend…door het opkomende coronavirus in de wereld en inmiddels ook in Nederland was ook het kleine kerkje genoodzaakt de deuren te sluiten. Toen nog niet wetende dat het voor zo’n lange...
Nieuws
X