Op basis van vrijwilligheid, onderlinge solidariteit en nabuurschap en/of geïnspireerd vanuit een kerkelijke visie op onderlinge wijze hulp te verlenen op het gebied van uitvaart en een overledene op de meest waardige wijze, in overeenstemming met zijn/haar wensen, naar zijn/haar laatste rustplaats te brengen, mede om te voorkomen dat de verzorging van een stoffelijk overschot van de mens een voorwerp van winstbejag wordt. De vereniging heeft primair een lokaal karakter.

[table width=”400″ colwidth=”150|250″ colalign=”left|left”]
Het bestuur
F.A.Dillingh , voorzitter
H.J.Wigchering , secretaris/penningmeester
H.Martens, algemeen bestuurslid
J.Hovinga, algemeen bestuurslid
J. Potse, algemeen bestuurslid
F.Wessels-Kok , algemeen bestuurslid
G.Doeve , algemeen bestuurslid
[/table]

Verzekerd pakket
– Rouwauto naar plaats van opbaring ( max 75 km)
– Rouwauto naar begraafplaats/crematorium
– Laatste verzorging overledene
– Uitvaartleider voor de regeling en uitvoering
– Verenigingskist
– Tegemoetkoming in de opbaringskosten

Tarieven
– 0 tot 17 jaar gratis bij lidmaatschap ouders.
– 18 tot 20 jaar  €9,00
– 21 tot 25 jaar €17,00
– Boven 25 jaar € 40,00

Aangaan en afmelden lidmaatschap
H.J.Wigchering (secretaris)
Veenakkers 64, Gieterveen
Tel.: 0599 648205

Huidig Uitvaartverzorgings adres
J.Stout
Uitvaartverzorging
te Stadskanaal
tel 0599 612 482


Geef een reactie