Algemene dorpsinformatie

831

De zomer loopt ten einde. Niet dat we er tot op heden veel van merken, want door de opwarming van Moeder Aarde -of we dat willen geloven of niet, daarin staat iedereen vrij- is het bovengemiddeld warm voor september. Dat is de tijd dat allerlei activiteiten weer aanvangen. Ik beperk mij even tot het dorpshuis, want daar ligt mijn bescheiden aandeel als het gaat om vrijwilligerswerk. Mirjam Hoen en ik verzorgen er namelijk ‘De Boekenkast’. Iedereen mag gratis boeken uit de kast meenemen, thuis lezen en terugbrengen. Daarnaast kan iedereen boeken afstaan aan de boekenkast. Liever geen informatieboeken of halve encyclopedieën. Met boeken bedoelen we dus: streekromans, misdaadromans, oorlogsromans, liefdesromans, detectives enz. Verder biografieën,  verhalenbundels en andere literatuur. Ik maak dit opzetje om u te wijzen op de naderende donkere dagen en avonden. Veel mensen beleven die in afzondering en eenzaamheid ligt op de loer. Een boek zal dat gevoel niet wegnemen, maar men kan zich er wel langdurig en aangenaam mee vermaken. Vandaar deze oproep. Wij zijn elke donderdagmiddag tussen halftwee en halfvier aanwezig.

Een ander aspect die het gevoel van alleen-zijn enigszins kan doorbreken is de ‘Sociale Eettafel’. Elke laatste vrijdag van de maand kunt u voor een schappelijke prijs aanschuiven voor een 3-gangen menu. Wel even van te voren opgeven. Er is deze week een folder de deur uitgegaan waarop alle bijzonderheden staan vermeld. Verder is het dorpshuis elke woensdagmorgen vanaf halftien open voor ‘De Hoeskaomer’. Daar zijn -behalve uw koffie of thee- geen kosten aan verbonden. Eens in de maand is er een ‘KoffieochtendPlus’. Dat is een informatieochtend met een spreker/spreekster die ons bijpraat, eventueel met behulp van dia’s of powerpoint, over een ons aan het hart liggend onderwerp. Dat kan van alles zijn.

Naast de activiteiten in het dorpshuis, is er de ‘Naoberhulp’. Deze uit vrijwilligers bestaande club kan kleine klusjes uitvoeren. Ze beoordelen zelf of ze iets aankunnen. De Naoberhulp is te bereiken via het nummer: 06-39853694.

Het dorpshuis probeert zo laagdrempelig mogelijk te zijn. Niettemin blijft het moeilijk om iedereen te bereiken. Daar zijn meerdere oorzaken voor aan te wijzen, zoals de staat van leven. Veel mensen kunnen met moeite financieel rondkomen en zijn zelfs aangewezen op de voedselbank of een instelling die hen materieel ondersteunt. Sinds kort staat er om enigszins aan de nood van deze mensen tegemoet te komen, bij de Broekse Hoeve (aan de Broek) een buurtkast, waarin mensen met name voedsel kunnen achterlaten. Dit weggeefvoedsel is uiteraard ALLEEN bedoeld voor mensen die dit moeilijk kunnen betalen!! Het is waar dat meer dan eens blijkt dat mensen met het geweten van een natte dweil zich aan deze goederen vergrijpen. Schandelijk! Laat u zich er echter niet door afschrikken! U kunt eventueel ook bij de Jumbo, Albert Heijn of een andere super artikelen afstaan in een speciale inzamelkar ten behoeve van de ‘Arme Kant van Aa en Hunze/Stichting Helper’. Helaas is deze hulp voor steeds meer mensen bitter nodig!

Tenslotte wil ik u nog wijzen op donderdag 28 september. Dan begint de ‘Week tegen  Eenzaamheid’. Deze gaat onder de slogan Happen en Stappen van start in ons dorpshuis.  Inloop vanaf halftwee. Wel even aanmelden. De Happen (koffie/thee/maaltijd) en de Stappen (wandeling door het nieuwe voedselbos) zijn geheel gratis! Doen!

Nou, dit was het voor deze keer. Ik wens u nog een mooie voortzetting van deze prachtige nazomer en het beste maar weer!

Willem.