1. Wat is je naam?

2. Wat is je leeftijd?

3. Hoe lang woon je in Gieterveen?

4. Heb je altijd in Gieterveen gewoond? Waarom? Waarom eventueel ooit verhuisd en waar naartoe? Waarom weer terug naar Gieterveen verhuisd?

5. Welke opleiding volg je of heb je gevolgd?

6. Wat doe je in het dagelijks leven of wat heb je vroeger gedaan voor werk? Hoe bevalt dat? Hoe lang doe je dat of deed je dat?

7. Wat doe je in jouw vrije tijd? (hobby’s interesses en/of sport) Waarom juist deze hobby’s, interesse of sport?

8. Wat zijn je favoriete TV programma’s?

9. Heb je een (bestuurlijke) functie binnen één of meerdere van verenigingen?

10. Denk je, dat je over 10 jaar nog in Gieterveen woont? Waarom wel/ waarom niet?

11. Hoe kijk je aan tegen de leefbaarheid in jouw dorp?

12. Wat zal je willen verbeteren of veranderen aan Gieterveen? Waarom?)

13. Wat wil je vragen aan de volgende deelnemer van de “Vragen Estafette?”(Schrijf deze vraag ook op een papiertje en doe deze in de doos?)

14. Wat is je antwoord op de vraag van de vorige deelnemer?)

Extra vragen:

- Wat is je e-mail adres?
(Deze wordt niet op de website geplaatst, deze zullen we alleen gebruiken als ons iets niet duidelijk is,voordat we uw antwoorden publiceren)

Heb je alle vragen goed ingevuld? Zo ja klik op verzenden


De foto van jezelf om bij het interview te plaatsen kan verstuurd worden naar mailbox@gieterveen.com. Dit mag eventueel ook via Whatsapp naar Jan Warmink (0641156576).

Heel erg bedankt voor het meedoen!