Samenleven in Gieterveen

In vroegere tijden kenmerkte een dorp zich door de aanwezigheid van een kerk, een school en één of meerdere cafés. De veelheid aan winkels, aan bakkers, slagers, smederijen enzovoorts werden in die opsomming vaak niet meegenomen. Het uitgaans- en het culturele leven vond voornamelijk plaats in de cafés. Maar die voldeden op zeker moment niet meer aan de eisen die sport en spel vroegen en daardoor kwam het na veel wikken en wegen tot wat wij nu kennen als dorpshuis ‘Ous Hoes’. Meester Meindert Jager heeft de ontstaansgeschiedenis ervan beschreven in het boek ‘Door eendracht tot stand gebracht’. De officiële […]