In de schakel van 19 maart j.l. stond een artikel over “Bouwen in Gieterveen”. In de maanden ervoor heeft de gemeente Aa en Hunze diverse inloopavonden gehouden zowel in het dorpshuis te Gieterveen als op het gemeentehuis in Gieten.
Tijdens deze avonden werd de belangstelling gepeild in Gieterveen onder de jeugd.

Tijdens de eerste bijeenkomsten die plaats vonden bestond er onder een geringe belangstelling voor starterswoningen (plusminus 6 á 8 personen/stellen). Onder de peilingen bij de jeugd werd bekend dat er erg weinig informatie vanuit de gemeente kwam o.a. de exacte prijsstelling van de grond was niet bekend, er waren geen voorbeeldwoningen en zo bleven er nog meerdere vragen onbeantwoord.

Een paar maand later werd in Gieten een bijeenkomst voor Grolloo, Eext en Gieterveen georganiseerd waarin meer ingegaan werd op de materie. Echter was het hier nog koffiedik kijken en nog geen concrete toezeggingen. Uit de aanwezigen vanuit Gieterveen kon de conclusie worden getrokken dat er weinig tot geen belangstelling meer was/is. (Welgeteld 1 Gietervener was aanwezig). Vanuit Grolloo en Eext was men met veel grotere getale gekomen, ook hier waren de plannen al verder gevorderd door de jeugd zelf ten opzichte van Gieterveen.
Inmiddels zijn veel van de personen die tijdens de eerste bijeenkomst belangstelling hadden voor een dergelijke woning voorzien van een koopwoning in Gieterveen.

Conclusie: de gemeente heeft niet snel genoeg gehandeld en had met concretere plannen moeten komen, aldus de jeugd.

In het artikel van 19 maart j.l. in de Schakel vraagt de gemeente opnieuw aandacht echter nu niet aan potentiële belanghebbenden maar aan “aannemers en projectontwikkelaars”.

Op de voormalige schoollocatie op de hoek van de Meertensweg en Broek in het centrum van Gieterveen heeft de gemeente Aa en Hunze woningbouw gepland. De bedoeling is om zes levensloopbestendige twee-onder-één-kapwoningen te realiseren, bestemd voor meerdere doelgroepen in een prijsklasse tot maximaal € 175.000,00 v.o.n.

Voor meer informatie kunnen aannemers en projectontwikkelaars zich wenden tot: afdeling Ruimte via telefoonnummer 0592-267815 en e-mailadres dplat@aaenhunze.nl.

 

Uit bovenstaand artikel uit de Schakel blijkt dat de doelgroep momenteel is verlegd. Ook is de visie op dit mooie stukje Gieterveen veranderd. Van lokatie voor starter-woningen naar gewone reguliere woningbouw. Wij van Gieterveen.com vragen u: “Wat wilt u graag zien op dit mooie stukje Gieterveen?”.

Sorry, er zijn geen polls op dit moment.

Geef een reactie