aahunze_250x150De gemeente is al jaren bezig met een nieuw bestemmingsplan voor het buitengebied. Nu ligt het ontwerp, tot en met 17 februari 2016, ter inzage in het gemeentehuis en de site van de gemeente, via
– Wonen&Bouwen naar
– Bestemmingsplannen,
– in procedure.
Voor alle inwoners in het buitengebied is het belangrijk dat men dit plan goed bekijkt omdat de bestemming op uw adres door de gemeente veranderd kan zijn! Dit kan gevolgen hebben wanneer u uw bedrijf wilt uitbreiden of uw woning wilt verbouwen. Een gemakkelijke manier om uw eigen situatie te checken is via www.ruimtelijkeplannen.nl
En let op! Het buitengebied komt niet overeen met “buiten de bebouwde kom”! Dus woont u aan de rand van het dorp, binnen de bebouwde kom, dan kan het zijn dat het nieuwe Bestemmingsplan Buitengebied ook voor u van toepassing is. Reageren kan tot en met 17-2-16 d.m.v. het indienen van een zienswijze bij de gemeente.Wanneer er fouten of “gekkigheden” in het plan zitten hoor ik het graag zodat er ook, via de politiek, een terugkoppeling naar de gemeente kan plaatsvinden.

Vriendelijke groet,
Henriëtte Rossingh-van Os, ( hrossingh@aaenhunze.nl )

Geef een antwoord