Tijdens de eendag-restaurant zijn wij genoodzaakt ons te houden aan de richtlijnen van het RIVM. Onderstaand de check waaraan u moet voldoen wanneer u ons restaurant wil bezoeken.

Wij voeren de triage ook uit bij binnenkomst. Uw en onze gezondheid staat voorop.
Reserveren is verplicht via het formulier.
Wij hanteren de 1,5 m afstand tenzij je uit hetzelfde huishouden komt.
Desinfectiemiddel aanwezig t.b.v. ontsmetten van de handen.
De betaling geschied na afloop in 1x om zo veel mogelijk contact te vermijden.
De aangegeven routes dienen gehandhaafd te worden. Looproutes naar toiletten, in- en uitgang.