Inleiding

DBOIn Gieterveen zijn verschillende ontwikkelingen gaande die de leefbaarheid in het dorp beïnvloeden. Een voorbeeld hiervan is krimp, waar niet alleen Gieterveen, maar de gehele regio mee te kampen heeft.

Vanuit het BOKD (Vereniging van Drentse Dorpen en Dorpshuizen) komt het initiatief om samen met bewoners van Gieterveen plannen te maken om met deze problematiek om te gaan. Tegelijkertijd wordt het onderzoek uitgevoerd in Kiel-Windeweer en Nieuwe Compagnie uit Hoogezand-Sappemeer, provincie Groningen. Spijkerboor, Nieuw Annerveen, Oud Annerveen, Eexterveen, Annerveenschekanaal, Eexterveenschekanaal, Nieuwediep en Bareveld, allen gemeente Aa en Hunze en Zuidlaarderveen, gemeente Tynaarlo. Doordat het onderzoek wordt uitgevoerd in een uitgebreide regio, komen verschillen en overeenkomsten tussen deze dorpen aan het licht. Meer informatie over het onderzoek hier.

De eerste stap in het maken van een dorpsplan, is het dorpsbelevingsonderzoek, dat is ontwikkeld door het BOKD en de, in Leeuwarden gevestigde,  hogeschool Van Hall Larenstein richting toegepaste aardrijkskunde. Ook Impuls Welzijn (voorheen Welzijn Aa en Hunze) helpt mee met de uitvoering en de opvolging. Een werkgroep, bestaand uit afgevaardigden vanuit verschillende verenigingen uit Gieterveen, begeleidt de studenten tijdens het onderzoek.

De basis van het onderzoek is een vragenlijst die deels op maat wordt gemaakt voor de specifieke situatie van ons dorp, om belevingen en meningen van dorpsbewoners te toetsen met betrekking tot actuele onderwerpen.

In de week van 7 tot 11 december wordt het onderzoek uitgevoerd. U ontvangt in deze week een enquêteformulier, deze wordt later in diezelfde week weer opgehaald door de studenten.

Uw mening is voor ons erg belangrijk en roepen u ook op om mee te werken aan het onderzoek.

De werkgroep

De opdrachtgever heeft gevraagd of het dorp Gieterveen een werkgroep wil vormen die het dorpsbelevingsonderzoek gaat begeleiden. Denk hierbij vooral aan praktische zaken zoals een kopje koffie met een plakje cake en een rondleiding tijdens het dorpsbezoek.

Daarnaast moet de werkgroep er op toezien dat de vragen die worden bedacht door de studenten, naar aanleiding van interviews met Gieterveners (zie sleutelfiguren), aansluiten bij de werkelijke situatie in Gieterveen.

De werkgroep wordt gevormd door afgevaardigden van een aantal verenigingen of stichtingen binnen Gieterveen die elk een eigen belang, interesses en identiteit hebben. De werkgroep bestaat uit de volgende personen.

[table “” not found /]

Sleutelfiguren

De studenten kennen het dorp Gieterveen natuurlijk niet. Toch willen ze een zo goed mogelijk beeld hebben van wat speelt in Gieterveen. Op dinsdag 17 november komen de studenten voor de eerste keer in Gieterveen. Ze krijgen dan een rondleiding door het dorp om een beetje wegwijs te worden. Daarna gaan de studenten verschillende Gieterveners interviewen. Deze Gieterveners, zogenaamde sleutelfiguren, komen uit alle lagen van de samenleving. Van jong tot oud, van thuiswonend tot zelfstandig, van betrokken tot minder betrokken. In totaal worden 13 mensen geïnterviewd, dit is ruim 1% van de totale populatie van Gieterveen.  Op deze manier proberen we een juist beeld te geven van het dorp Gieterveen en van de zaken die de inwoners van Gieterveen bezig houden.

Vragenlijst

De vragenlijst die wordt samengesteld door de studenten is uiteindelijk het echte bevolkingsonderzoek. De vragenlijst wordt aan elk huishouden aangeboden met het verzoek om deze in te laten vullen door diegene die 18 jaar of ouder is en het eerst volgende jarig is. Gieterveen telt 423 huishoudens.

Heeft u moeite met het invullen van de enquête, dan is het geen probleem als u uw huisgenoot of huisgenoten vraagt om even mee te helpen. Komt u er echt niet uit, neem dan contact met ons op met het onderstaande contactformulier.

Planning

Zoals eerder genoemd vindt het onderzoek plaats in de week van 7 tot 11 december 2015. Daarna gaan de studenten de resultaten verwerken. Op donderdag 28 januari 2016 worden de resultaten gepresenteerd. Meer informatie (locatie, tijd enz.) is hierover nog niet bekend, maar zodra er meer bekend is, zal dit op Gieterveen.com vermeld worden.

Contact

Heeft u opmerkingen, tips of vragen, neem dan juist contact met ons op!

Uw naam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Onderwerp

Uw bericht

Andere artikelen over het dorpsbelevingsonderzoek