Dorpsoverleg bouwplannen ten noorden van Vonderpad

1308

Circa 80 inwoners van Gieterveen kwamen afgelopen dinsdagavond bij elkaar tijdens een bijeenkomst over de nieuwe bouwplannen voor het plan “Vonderpad noord”. Deze bijeenkomst werd georganiseerd door de gemeente Aa en Hunze. Het plan omvat de bouw van 40 woningen op het evenemententerrein en weiland ten noorden van Vonderpad. Tijdens de bijeenkomst werden de details van het plan besproken en konden de bewoners hun input geven.

Het plan omvat de bouw van geschakelde, 2 onder in kap en vrijstaande woningen, vooral bedoeld voor starters en senioren. Een groot deel van de woningen is bedoeld voor koop, maar er is ook ruimte voor (sociale) huur. Er wordt gestreefd om zoveel mogelijk bomen en bossen intact te laten of opnieuw te planten. De percelen variëren in grootte van 125 m2 tot 500 m2.

Een belangrijk onderwerp tijdens de bijeenkomst was de ontsluitingsweg van het plan. De gemeente heeft voorgesteld om één ontsluitingsweg via de Herenweg-noord te gebruiken, aangezien een ontsluiting via Vonderpad niet mogelijk was vanwege bezwaren van de aanwonenden. Een aantal bewoners gaf echter aan dat één ontsluitingsweg te weinig zou zijn. Dit zou leiden tot meer verkeer op de Herenweg-noord. Deze weg zal dan ook verbeterd moeten worden, mocht het plan doorgaan.

Een ander belangrijk punt dat door de bewoners werd aangekaart, was het ontbreken van een nieuw evenemententerrein. Het huidige evenemententerrein zou plaats moeten maken voor de bouw van de nieuwe woningen. Bewoners vroegen de gemeente eerst een nieuw evenemententerrein te vinden voordat er met de bouw van de woningen begonnen wordt.

Na de input van de bewoners heeft de gemeente aangegeven rekening te houden met deze punten en het plan aan te passen waar nodig. Er zal verder overleg plaatsvinden om tot een oplossing te komen die voor alle partijen acceptabel is.

De meeste bewoners waren blij met de nieuwe bouwplannen en benadrukten dat er in Gieterveen dringend behoefte is aan nieuwe woningen, vooral voor starters.

Al met al was de bijeenkomst een goed begin voor een open en constructieve dialoog tussen de bewoners en de gemeente. Het lijkt erop dat de gemeente serieus rekening zal houden met de input van de bewoners en zal werken aan een oplossing die voor iedereen werkt. We zullen de verdere ontwikkelingen van dit plan nauwlettend in de gaten houden.

Getoond conceptplan Vonderpad-noord (Gemeente Aa en Hunze)

Bron: Dit nieuwsbericht is gedeeltelijk geschreven door ChatGPT, een kunstmatige intelligentie die teksten kan genereren op basis van input. De tekst is aangepast en gecontroleerd op feitelijke juistheid door Jan Warmink. Het gebruik van ChatGPT valt onder de licentievoorwaarden die hier te vinden zijn: https://chatgpt.com/terms