Een klein gebaar, we zwaaien naar elkaar

509

Heeft u ook al zwaaihandjes zien hangen voor de ramen in Gieterveen?

De deelnemers van de huiskamer van Impuls, die vóór de corona in het dorpshuis bij elkaar kwamen, zijn onlangs in het zonnetje gezet.

De kinderen van verschillende kinderopvangcentra uit de gemeente Aa en Hunze zijn heel druk bezig geweest en hebben honderden zwaaihandjes gemaakt.

In Gieterveen heeft de Hasselbraam hieraan meegewerkt.

De kinderen hebben hun hand op papier getekend en deze prachtig versierd. Op deze manier hebben zij een zwaaihand gemaakt met de gedachte: ‘we zwaaien naar u’.

De deelnemers van de huiskamer Gieterveen konden de zwaaihand op het raam plakken, zodat er naar hen gezwaaid wordt.

Ook nodigt het de voorbijgangers uit om naar hen te zwaaien.

Zwaait u mee?