Sportdorp Gieterveen(Tekst aangeleverd door John Tomassen, Dorpsbelangen)
Ter ondersteuning van het project Sportdorp Gieterveen is onder een groot aantal dorpsgenoten een enquête verspreidt. Doel van de enquête was om een beeld te krijgen van de sportbehoefte in ons dorp. Velen hebben dan ook de moeite genomen om de enquête in te vullen.

Uit de enquête zijn een groot aantal bevindingen te destilleren. Enkele ervan willen we hier delen met alle geïnteresseerden. De volledige resultaten zijn op te vragen bij de deelnemers van het project Sportdorp Gieterveen of bij Dorpsbelangen Gieterveen.

Evaluatie

Op een aantal van 650 inwoners (kern Gieterveen) en 1230 inwoners (Gieterveen en ruime omgeving, bron CBS Statline) heeft de enquête 180 volledig ingevulde formulieren opgeleverd. 44 daarvan zijn ingevuld door kinderen uit groep 6, 7 of 8. Uit de leeftijdsopbouw van de respondenten blijkt een duidelijke dip in de categorie 19 tot 30. Vanaf de het 30-ste levens jaar geven de respondenten aan kinderen te hebben en is ook het enquête gedeelte voor wat betreft hun kinderen ingevuld. Hebben deze respondenten alleen kinderen in de groep 6, 7 of 8, dan zijn de vragen 22, 23, 24 en 25 niet ingevuld. In dat geval gaat de enquête er van uit dat deze gegevens aan de kinderen zelf zijn gevraagd.

leeftijdVan de 180 respondenten geeft 82% aan te sporten. 142 er van oftewel 79% zegt te sporten bij sportverenigingen in het dorp. De grote uitschieter hierbij is de IJsvereniging, waar 43% van de respondenten lid van is.

verenigingenDe respondenten sporten gemiddeld 3 keer per week. Per week sporten ze dan ook gemiddeld 3 uur. Generaliserend kan men dus zeggen dat ze gemiddeld 3 maal 1 uur sporten. De redenen waarom mensen niet sporten is divers. Leeftijd, gezondheid en tijdgebrek is de meest genoemde redenen. Leeftijd en gezondheid is 43% aangegeven als reden. Tijdgebrek 25%. De gemiddelde leeftijd van de mensen die leeftijd en gezondheid aangeven als reden waarom ze niet sporten is 67 jaar. De gemiddelde leeftijd van de mensen die tijdgebrek aangeven als reden waarom ze niet sporten is 39 jaar. Het aantal respondenten die interesse hebben voor vernieuwend sport-, en beweegaanbod is hoog: 78%. Ook het aantal respondenten die wel wat zien in een eenmalige activiteit is hoog: 64% De grafiek met tijden waarop de respondenten graag willen sporten, laat een verassende curve zien:

tijdenAan het begin van de week willen de mensen zowel ’s-middags als in de avond sporten. In de weekeinden wil men juist graag  ’s-ochtends sporten. Als ouders kinderen hebben (75 respondenten), dan geven 17,3% aan dat ze voor hun kinderen interesse hebben in naschoolse activiteiten en of een kinderspeelweek.

Tenslotte zijn er vragen gesteld over het communicatie kanaal die ze nu gebruiken om kennis te nemen van sport-, en beweekactiviteiten in het dorp, en kanalen die ze graag gebruikt zouden willen zien. Nu krijgen ze voornamelijk informatie via Affiches en posters (32%), mond tot mond reclame (47%), en diverse ander kanalen (29%)/ In hoe men in de toekomst geïnformeerd wil worden is de stijging van het internet kanaal (inclusief email en sociale media) opvallend (44%). Het aantal respondenten die pleiten voor het behoud en/of instellen van een papieren nieuwsbrief is echter nog groter (48%).

Boekenbon

Met het invullen van de enquête kon men ook een boeken bon winnen. Deze boekenbon ter waarde van € 25 is ter beschikking gesteld door Dorpsbelangen Gieterveen. Uit de 180 deelnemers zijn de volgende 3 winnaars door het lot aangewezen:

R.J. Klein, Schipperspad
Z. Strijk, Meertensweg 63
E. van Riezen, Vonderpad 16

De drie winnaars kunnen zich melden bij Dorpsbelangen Gieterveen voor de uitreiking van de gewonnen boekenbon.

Binnenkort wordt er een sportavond georganiseerd door de gemeente Aa en Hunze. Hier zullen de resultaten van dit onderzoek gepresenteerd worden. Zie onderstaande uitnodiging. Iedereen is welkom!

image001

 

3 thoughts on “Evaluatie enquête Sportdorp Gieterveen

  1. Mooi onderzoek met interessante uitkomsten. Wel ben ik van mening dat het een beetje karakterloos is om iemand uit eigen bestuur een boekenbon cadeau te geven. Zelf een enquete invullen is als bestuurslid het minste wat je kunt doen.

  2. Je zou gelijk kunnen hebben, ware het niet dat alle dorpsgenoten de enquête in mochten vullen; zij hebben dit gedaan op persoonlijke titel en een eventuele functie speelt daarbij geen rol. Is jouw redenatie dat iedereen die ook maar enigszins is betrokken bij een van de deelnemende verenigingen niet in aanmerking mogen komen? Moet je dan ook alle leden van de deelnemende verenigingen uitsluiten? Het is juist een voordeel van een dubbel blinde trekking dat iedereen die heeft deelgenomen gelijke kansen heeft op de boekenbon.

  3. Het is geen kwestie van gelijk krijgen, willen, mogen of kunnen en ik gun de heer Klein de boekenbon ook van harte. Maar, lees vorige reactie, ik vind dat een organiserende partij niet moet meedingen om een eventuele prijs. Ik zie dit als een soort ongeschreven regel. Dit is enkel mijn mening en die hoef je uiteraard niet te delen.

Geef een reactie