Geen Crescendo in januari, wel 100 jaar!

403

Geen Crescendo in januari!

In september werd café de Driesprong getroffen door brand en met name het toneel heeft daardoor veel schade opgelopen. Gelukkig is een aannemer inmiddels druk bezig om de boel weer op te knappen.  Toch heeft de vereniging besloten om de jaarlijkse uitvoering in januari te verplaatsen naar april. In samenwerking met de Oranjevereniging zal de uitvoering plaatsvinden op zaterdag 28 april.

100 jaar!

Afgaande op enkele oude krantenartikelen bestaat Crescendo in 2018 100 jaar. En dat willen we volgend jaar vieren middels een jubileum uitvoering op de volgens oude traditie laatste zaterdag voor kerst met leden, oud-leden, donateurs en alle inwoners van Gieterveen.

Helaas zijn we al eerder het dupe geworden door brand, waarbij een groot deel van ons archief verloren is gegaan. Daarom zijn we op zoek naar oud leden, foto’s en krantenknipsels.

Bent u ooit lid geweest of heeft u een keer meegespeeld, gesouffleerd of geregisseerd, of bent u in het bezit van oude foto’s of krantenknipsels, stuur dan een mail naar crescendogieterveen@gmail.com of neem contact op met Arjan Klaassens  0599-648090.