Gieter Heren

568

In Gieterveen hebben wij sinds een aantal jaren een fantastisch MFC (multifunctioneel centrum). Met deze afkorting sla je de spijker op zijn kop want multifunctioneel is ie! Met een basisschool, kinderdagopvang, dorpshuis, accommodatie voor onze voetbalvereniging en gymzaal is dit het nieuwe hart van Gieterveen geworden. Ondanks dat door deze multifunctionaliteit de eigen identiteit van de verschillende onderdelen soms ietwat lijkt te versmelten zijn we in Gieterveen erg dankbaar dat de gemeente AA en Hunze destijds heeft besloten de vernieuwbouw door te zetten. Maar laten we nog eens even terug gaan in de tijd (2008). Wat was het een strijd om de gemeente te overtuigen van het feit dat Gieterveen niet zonder kon. Uiteindelijk werd er besloten dat er een budget vrij werd gemaakt van 1,6 miljoen euro om alles te realiseren. Wat geweldig!

Naast Gieterveen zijn de laaste jaren in meerdere plaatsen binnen de Gemeente AA en Hunze MFC’s, MFA’s, dorpshuizen en sportcomplexen uit de grond herrezen of opgeknapt. Een hele goede zaak want dit houdt het dorpsleven op de been. Het complex van de VV Gieten is de volgende in de rij. Al een tijdje volg ik het traject van de vernieuwbouw van de club- en kleedaccommodaties. De accommodatie van onze “grote broer” is drastisch aan renovatie toe. Met je vinger prik je op sommige plekken dwars door het kozijnhout. Een grote opknapbeurt is daarom alles behalve overbodige luxe. De club groeit elk jaar weer dus waarom dan ook niet direct een stukje vergroten/uitbreiden. Tuurlijk! Een uitstekend idee waar ook onze gemeente de noodzaak van kon inzien.

Na een lang voortraject wat ook niet altijd geheel voorspoedig is verlopen is er op 5 juli 2016 in de raadsvergadering besloten dat er aan een architect een opdracht werd verleend voor het maken van een voorlopig ontwerp met kostenraming. Het plan werd vol trots gepresenteerd en er werd geweldig op gereageerd. Aan het ontwerp is dan ook niet veel meer versleuteld. De kosten van dit alles: negen ton. De gemeente Aa en Hunze legt zeven ton op tafel en de club doet met twee ton ook een flinke duit in het zakje.

Hoewel de club natuurlijk zelf een behoorlijke som bijdraagt stelt de gemeente een fatsoenlijk budget voor de vernieuwbouw. Echter blijkt het niet voldoende! Doordat de inschrijvingen bij de aanbesteding hoger zijn dan begroot, is er meer budget nodig. De verklaring hiervoor is dat de crisis voorbij is. WAT?! De crisis voorbij?!

De economie is beter dan een aantal jaren geleden, dat merken veel Nederlanders. Maar is dit de reden dat er 150.000 euro extra nodig is?! Waarschijnlijk wel. Mensen die er meer verstand van hebben dan mij hebben dit uiteraard grondig bekeken en zijn tot de conclusie gekomen dat dit natuurlijk niet ligt aan de peperdure tribuneconstructie met glazen balustrade en overkapping maar aan de crisis …

Het verschil is inmiddels bijgelegd door gemeente en de club en welke conclusie je hier uit moet trekken laat ik in het midden. Maar wat hadden er een hoop andere verenigingen hun accommodatie kunnen upgraden met 150.000 euro. Ik vraag het me toch hard op af of dit ook was gebeurd als dit niet was voorgevallen op grondgebied van de “Gieter Heren” maar elders.

Zoals een goed familielid betaamt zijn wij, als Gieterveners, natuurlijk wel erg blij voor onze “broer” dat er eindelijk een nieuw complex gerealiseerd wordt. Daarom wil ik als afsluiter alle leden van VV Gieten heel veel plezier wensen van hun vernieuwde onderkomen.

was getekend, een zure en vooral anonieme toeschouwer.