Kruising Broek-Meertensweg afgesloten 29 en 30 maart

794

Werkzaamheden

In opdracht van de gemeente Aa en Hunze wordt op dinsdag 29 maart gestart met de aanleg van nutsvoorzieningen ten behoeve het woonwagenpark op het voormalige schoolterrein.

Stremming

Ten behoeve van de uitvoering wordt de kruising Broek-Meertensweg voor het doorgaande verkeer afgesloten. De afsluiting geldt voor dinsdag 29 maart en woensdag 30 maart (of zoveel langer of korter de werkzaamheden duren).

Omleiding

Het doorgaande verkeer wordt via borden omgeleid via de Streek en Boerendijk.

Toevoeging van de redactie:
Gezien de hedendaagse brandstofprijzen is de ingestelde omleiding geen goedkope aangelegenheid. De redactie zal het dan ook billijk vinden wanneer tankbonnen na afloop van de werkzaamheden kunnen worden gedeclareerd bij Dennis Smit.