Naoberhulp Gieterveen

507

Zoals u weet, hebben we vorig jaar in Gieterveen een werkgroep Naoberhulp opgestart.
We willen u als werkgroep graag vertellen, wat de stand van zaken is met betrekking tot de Naoberhulp. In september vorig jaar hebben we een enquête in het dorp doen rondgaan. U heeft deze in grote getale ingevuld, daarvoor onze dank. Door de enquête is er zicht gekomen in de hulpvragen en het aanbod in Gieterveen. U kon in de enquête aangeven of u hulp nodig heeft op het gebied van vervoer, administratie, boodschappen, gezelschap, ICT, klusjes binnen/buiten en huisdieren. Ook kon u kenbaar maken, dat u juist als vrijwilliger iets zou willen betekenen voor uw dorpsgenoot met hulpvraag.
We hebben in totaal 32 hulpvragen gekregen en er zijn 44 vrijwilligers, die Naoberhulp willen geven. In de afgelopen maanden hebben we contact opgenomen met de meeste hulpvragers. Tijdens een bezoekje of belletje hebben we gevraagd wat van de hulpvraag precies verwacht werd. Een aantal hulpvragers zijn al gekoppeld aan een vrijwilliger. Verder gaan we dit jaar een folder maken over de Naoberhulp. Deze zal huis-aan-huis verspreid worden.
Als u een nieuwe hulpvraag heeft of u biedt zich aan als vrijwilliger, kunt u contact opnemen met Martine Hopman, Impuls, m.hopman@impulsaaenhunze.nl of 06-13227483. Bel of mail gerust, we zijn er voor u!