Nieuwsbrief Dorpsbelangen Gieterveen 1/2023

1081

Beste inwoners,

Tijdens onze jaarvergadering kwam het leuke idee naar voren om de inwoners van Gieterveen op de hoogte te houden van de activiteiten van Dorpsbelangen. Want wat doen zij eigenlijk allemaal? In deze eerste nieuwsbrief stellen wij ons voor, blikken we terug op wat we afgelopen jaar voor het dorp gedaan hebben en kijken we naar de actuele zaken die spelen.

Allereerst willen wij natuurlijk iedereen alle goeds wensen voor 2023. De kerstspullen hebben de gang naar zolder weer gevonden en daarmee begint het ‘gewone’ leven weer. De eerste reguliere vergadering van het jaar zit er inmiddels weer op en we hebben weer het nodige kunnen bespreken.

Wie zijn wij

Dorpsbelangen Gieterveen bestaat uit 8 bestuursleden. Onze voorzitter, Tonny Mulder, is gedreven om de openbare ruimte in het dorp te verbeteren. Samen met zijn compagnon Rudy Koopman zetten zij zich hiervoor in. Rudy zit in verschillende verenigingen in ons dorp en dat biedt veel connecties onderling. De windmolens zijn een belangrijk onderwerp binnen ons bestuur. Hier weet Gerda Sanders alles van. Zij zit dan ook in verschillende besturen waar de windmolens bij betrokken zijn. Ons nieuwste gezicht is Bart Bartelds. Hij neemt het penningmeesterschap op zich. Marcel Claus heeft dit jaren gedaan maar heeft hierin een stapje terug genomen. Marcel gaat nog wel door als bestuurslid en samen met Freek van der Veen buigen zij zich over allerlei zaken. Iedereen/ de meeste van ons kent Freek. Youri Pruim is secretaris en neemt deze rol uiterst serieus op zich. Hij heeft veel contact met de gemeente, samen met Tonny en Rudy. Als laatste om voor te stellen is Merel Daling. Zij heeft kennis van het openbaar groen en kent het contact met de gemeente. 

Terugblik

Een van de meest actuele onderwerpen afgelopen jaar zijn de windmolens en het wegdek aan de Hunzeweg. Het gebiedsfonds van het windmolenpark is geopend en dat betekent dat er projecten ingediend kunnen worden. Wij hebben al meerdere projecten ontvangen. Dorpsbelangen beoordeelt het project aan de hand van de checklist en vervolgens dienen zij het project in bij het gebiedsfonds. Alle informatie hierover is terug te vinden op: www.gebiedsfondsoostermoer.nl. Heeft u een leuk en goed plan? Het is nog tot en met 1 maart 2023 mogelijk om een nieuw plan in te dienen bij Dorpsbelangen Gieterveen.

Het wegdek aan de Hunzeweg is verzakt en dit hebben wij zeer regelmatig aangegeven bij de gemeente. Eind 2022 ontvingen wij van de gemeente het bericht dat zij het wegdek op korte termijn zullen repareren. Er is een kleine noodreparatie uitgevoerd tot het beter weer is om de werkzaamheden uit te voeren.

In december heeft de gemeente aangegeven een inwoners avond te willen organiseren over evt. nieuwbouw in het dorp. Deze datum werd helaas afgezegd door de gemeente. We hopen binnenkort snel een nieuwe datum te krijgen van de gemeente.

Actualiteiten

De Hunzeweg blijft nog even onderwerp van deze nieuwsbrief. Er is niet veel kennis van weg- en waterbouw nodig om in te kunnen zien dat de reparatie aan de Hunzeweg gefaald heeft. Dorpsbelangen heeft daarom opnieuw te kennen gegeven aan de gemeente dat dit niet de juiste oplossing is. Vrij recent ontvingen wij opnieuw bericht van de gemeente Aa en Hunze over deze weg. Hierin geven zij aan dat het gehele wegvak eruit gaat en er tijdelijk klinkers voor terug komen. Dit zal op korte termijn gebeuren. In het voorjaar worden de klinkers vervangen voor asfalt. Ook geeft de gemeente aan bezig te zijn met verzakte wegen in de gemeente. De gemeente geeft aan te kijken naar het wegdek tussen Gieten en Nieuwediep. Dit staat niet op de korte termijn planning.

Mocht u zelf nog verbeter punten hebben ten behoeve van het dorp. Op de website https://www.aaenhunze.nl/ kunt u heel eenvoudig melding maken van een situatie wat aandacht nodig heeft. U ontvangt dan een zaaknummer, indien er geen reactie volgt binnen redelijke termijn van de gemeente, mag u het zaaknummer mailen naar dorpsbelangengieterveen@gmail.com wij zullen dan met de gemeente in gesprek gaan hierover.

Met Pasen (9/10 april) organiseren Dorpsbelangen en AVG weer een paasvuur. Hiervoor kunnen wij altijd vrijwilligers gebruiken die toezicht houden op het ingebrachte snoeihout. Wilt u ons een dagdeel helpen? Mail ons of neem contact op met een van de bestuursleden.

Vooraankondiging:

Op 22 maart 2023 organiseren wij onze jaarlijkse jaarvergadering weer. Door de corona hebben wij de jaarvergadering twee keer in het najaar moeten houden. Wij vinden het voorjaar prettiger en daarom staat vanaf nu de jaarvergadering weer in het voorjaar gepland. U ontvangt nog een definitieve uitnodiging per post. Liever per mail ontvangen? Geef dit dan aan door ons een mail te sturen.

Hiermee zijn we aan het einde gekomen van de nieuwsbrief. We zullen binnenkort een verenigingsoverleg organiseren, een jaarvergadering en een paasvuur. Hoe dat allemaal gegaan is zult u in de volgende nieuwsbrief lezen. Heeft u vragen of opmerkingen?  Mail ons gerust!

Dorpsbelangen Gieterveen.

dorpsbelangengieterveen@gmail.com