Plaats uw activiteiten in de dorpsagenda!

437

Nu langzaamaan de regering de CoViD-19 maatregelen versoepelt, wordt het ook weer mogelijk om activiteiten te organiseren. Zo links en rechts horen wij al dat er plannen zijn om iets te organiseren.

Dorpsagenda

Tijdens de complete corona pandemie is de dorpsagenda beschikbaar en up-to-date geweest. Dit was niet moeilijk aangezien er geen activiteiten waren. Nu er weer activiteiten georganiseerd kunnen worden willen we dit graag volhouden. Daarom het verzoek aan u om uw activiteiten door te geven aan het team achter Gieterveen.com. Dit kan eenvoudig door een E-mail te sturen of contact op te nemen met één of meerdere redactieleden.

Naast een verwijzing in de dorpsagenda zullen we uw activiteit ook promoten via social media en in onze WhatsApp groep.

Aankondigingsbord

Uiteraard is het ook nog altijd mogelijk om uw activiteiten te promoten via de borden bij het binnenrijden van het dorp. Ook dit kunt u regelen door een E-mail te sturen of door contact op te nemen met Mark Roossien (06 23 94 42 51). Hou er rekening mee dat het ongeveer één week duurt om de stickers te leveren en te plakken.

Door scherp inkopen zijn de tarieven gelijk gebleven aan de tarieven voor de corona crisis. En ook hier geldt nog steeds, wie meer bestelt, krijgt meer korting.