Sportdorp Gieterveen(Tekst aangeleverd door John Tomassen, Dorpsbelangen)
Begin vorig jaar werd Dorpsbelangen Gieterveen geattendeerd op een verschijnsel dat achteraf niet alleen in Gieterveen speelt, maar in alle kleinere dorpen in Nederland.

Het blijkt dat het leden aantal van veel sport verenigingen in dorpen daalt. De verenigingen en natuurlijk ook de financierende gemeentes vinden het steeds moeilijker om de (sport-) voorzieningen voor deze kleiner wordende verenigingen te onderhouden en te financieren. Het verval en vervolgens opheffing van de voorzieningen liggen op de loer.

Het is aan alle betrokken partijen om hier creatief mee om te gaan om lokaal sportverenigingen en -voorzieningen te kunnen behouden voor het dorp.

Er zijn al verschillende ideeën geopperd: Overname van de voorzieningen (lusten en lasten) door de vereniging; samenwerking tussen verenigingen uit verschillende dorpen.

Deze en meer ideeën worden besproken in een in samenwerking met Sport Drenthe en de Gemeente Aa en Hunze opgestart project “Sportdorp Gieterveen”.

Bij dit project zijn de meeste Gieterveense sportverenigingen en de samenwerkingsschool Oostermoer Gieterveen betrokken. Een bredere samenwerking met b.v. fysiotherapie, welzijn etc. wordt nagestreefd.

Het Project Sportdorp Gieterveen heeft tot doel om lokale sportverenigingen sterker te maken door vernieuwd sportaanbod neer te zetten in het dorp en onder te brengen bij de huidige verenigingen waardoor meer mensen lokaal kunnen (blijven) sporten. Door meer bewegen nemen sociale – en gezondheids-achterstanden af. Kortom het dorp wordt vitaler en leefbaarder!

De inwoners moeten in staat worden gesteld om te kunnen sporten en bewegen vanuit hun eigen interesse en omstandigheid, in een bereikbare en geschikte omgeving en tegen een betaalbare prijs. De vereniging wordt hierbij gezien als belangrijkste uitvoerder van dit beleid. Een vereniging die inspeelt op de ontwikkelingen heeft in de toekomst voldoende vitaliteit om te kunnen blijven bestaan.

Het idee is echter dat ze dit niet alleen moeten willen doen, maar in samenwerking. Dit heeft legio voordelen:

  • Samenwerking om te komen tot een verbeterd, nieuw en continu aanbod van sport en bewegen op goede modern ingerichte accommodaties als centrumplek.
  • Samenwerking die maakt dat de nog aanwezige vrijwilligers in de sport efficiënter hun taken kunnen uitvoeren, waardoor ze hier in totaliteit minder tijd aan kwijt zijn. Het maakt het besturen van een vereniging gemakkelijker, waardoor er voor de vereniging weer meer mogelijk is.
  • Samenwerking die er toe leidt dat sportaccommodaties door gemeenschappelijk gebruik veel effectiever en efficiënter worden benut en daardoor ook veel beter rendabel kunnen worden geëxploiteerd.
  • Samenwerking die er op gericht is (sport)verenigingen mede verantwoordelijk te maken voor de leefbaarheid van het dorp.
  • Het stimuleren en investeren van en in duale aanstellingen of combifuncties en het inzetten en faciliteren van sportverenigingen bij de na- en buitenschoolse opvang betekent per saldo meer leden voor sportverenigingen en veel beter presterende leerlingen in het onderwijs.

De eerste zichtbare stap die gezet is, is het uitvoeren van de Enquête Behoeftepeiling Sportdorp Gieterveen. De tweede stap is de aanvraag van een subsidie om de uit te voeren acties te financieren.

 

Morgen zullen de resultaten van de enquête gepubliceerd worden op Gieterveen.com!

Geef een reactie