Rekeningnummer Oranjevereniging

466

Afgelopen vrijdag heeft de Oranjevereniging Gieterveen – Nieuwediep een contributie dag gehad.
Daar waar de deur gesloten bleef heeft met een brief in de brievenbus gedaan met daarin het verzoek om het contributiebedrag over te maken.
Op deze brief mist een cijfer van het rekeningnummer.

Het juiste rekeningnummer is: NL87RABO0321835565