GIETERVEEN – Afgelopen vrijdag (17 mei 2013) heeft een afvaardiging van ons dorp voor de 12de keer het grote zilte nat getrotseerd. De reden voor deze heldhaftige daad was het zeevissen op de MS Tender. Deze dag wordt sinds twee jaar georganiseerd door de Activiteiten Vereniging Gieterveen. In totaal waren er 30 opvarenden, waarvan slechts één van het vrouwelijke geslacht. De zeelieden verzamelden voor de kroeg in Gieterveen om 6:00 uur in de ochtend.Van hier uit werd er in colonne gereden naar de haven van Lauwersoog, waar de voor ons bekende schuit al lag te wachten. Na aankomst van een kleine delegatie uit Groningen bestaande uit oud- bewoners van ons schone dorp kon de reis aanvangen.

Aankomst in de haven van Lauwersoog.
Aankomst in de haven van Lauwersoog.

De zeelieden zochten hun favoriete plek op het schip, waarna het wachten was tot er gevist kon worden op de Noordzee . Op het wad waren ondertussen vele zeehonden te aanschouwen voor degenen die er in geïnteresseerd waren. Aan de bar werd het al erg gezellig en het eerste gele nat vloeide dan al snel. De zeehonden zijn door deze broeders niet aanschouwd.

De gezelligheid in de kajuit. De standplaats voor een deel van de opvarenden.
De gezelligheid in de kajuit. De vaste standplaats voor een deel van de opvarenden.
Zeehonden op een zandbank in de waddenzee
Zeehonden op een zandbank in de waddenzee.

Rond 9 uur werd de eerste poging ondernomen om onze gladde vrienden op het droge te krijgen. De eerste en enige vangst van deze poging was een ondermaatse makreel, welke zijn/haar vrijheid heeft terug gekregen. Verdere pogingen tot het zoeken naar geschiktere visgronden verliepen stukken beter en al snel was het vrolijke klapperen van de vissen in de bakken te horen.

Eén van de makrelen die het geluk had om in een haak met veer te bijten.
Eén van de makrelen die het geluk had om in een veer met haak te bijten.

In tegenstelling tot vorig jaar (kust Schiermonnikoog) werden de visgronden voor de kust van Ameland bezocht, welke geen slechte keus bleek. De bakken werden goed gevuld met voornamelijk makreel en een enkele haring. Een bezoek aan een wrak leverde echter weinig tot geen kabeljauw op. De gehele dag werden slechts 4 van deze zeldzame vissen gevangen.

In totaal is er 95 km water bevaren. Het gehele visgebeuren vond plaats voor de kust van Ameland. De grootste afstand tot de Amelandse kust van 11 km.
In totaal is 95 km water bevaren. Het gehele vis gebeuren vond plaats voor de kust van Ameland. De grootste afstand tot de Amelandse kust van 11 km. (klik op kaartje voor grote versie)

Aan boord werden twee niet betalende verstekelingen aangetroffen. Het is niet helemaal duidelijk of deze al aanwezig waren toen we vertrokken of dat we ze hebben opgepikt op volle zee. Ze zijn uiteindelijk herkent als de zangvogel tjiftjaf. Volgens de barman zijn deze gevederde lieden afgedwaald op zee en uitgeput. Meestal sterven ze alsnog van honger en dorst. Ze hebben de haven echter levend gehaald en hoogstwaarschijnlijk zijn het nu weer erg blije vogeltjes. Een bijzondere constatering was de meelevendheid van de vissers voor deze kleine gevleugelde vrinden dat in schril contrast stond tegen de vele gedode vissen in de bakken aan hun voeten.

De aangetroffen verstekeling aan boord van de MS Tender. Waarschijnlijk is dit kleine vogeltje een tjiftjaf.
Eén van de aangetroffen verstekelingen aan boord van de MS Tender. Waarschijnlijk is dit kleine vogeltje een tjiftjaf.

Een deel van de deelnemers aan deze tocht mag niet gezien worden als visser, omdat ze geen hengel hebben aangeraakt. In de meeste gevallen was er sprake van een vrijwillige keus echter was voor een aantal was deze keuze een minder vrijblijvend. De gelukkig niet besmettelijke zeeziekte sloeg bij deze lieden toe. De deining aan boord was redelijk heftig door de harde wind van de dag en nacht ervoor. De wind op de dag zelf was gering. Gaande weg de dag nam de deining dan ook af en waren de zieken dan ook weer op de been.

Zeeziekte...
Zeeziekte… dat wens je niemand toe.

Na terugkomst in de haven werd de reis traditioneel afgesloten in het visrestaurant in de haven van Lauwersoog. Al met al kan er gesproken worden over een leuke en succesvolle tocht.