Maandag 11 maart start aannemersbedrijf Koen Meijer BV met het vervangen van de riolering aan de Veenakkers.

Het betreft het gedeelte tussen de bebouwde kom grens en de Broek. Gelijktijdig wordt de rijbaan opnieuw bestraat en heringericht. De huidige riolering in de Veenakkers is aan vervanging toe. Daarom wordt in de rijbaan een nieuwe rioolleiding gelegd. Gelijktijdig wordt ook een aparte rioolleiding aangebracht voor de afvoer van het regenwater. Deze werkzaamheden aan de riolering geven de gemeente de mogelijkheid om de rijbaan te verbeteren. De wegbreedte wordt teruggebracht naar 5,50 meter en de aansluitingen worden als gelijkwaardige kruisingen uitgevoerd. In overleg met dorpsbelangen is besloten om een extra strook betonnen grasstenen langs de rijbaan te leggen, zodat de wegversmalling niet nadelig zal zijn voor het landbouwverkeer.

De rijbaan krijgt dezelfde uitstraling als de rijbaan van Broek / Bonnerveen. Tevens zal Enexis de openbare verlichtingskabel vervangen en heeft Waterleidingmaatschappij Drenthe besloten om de huidige waterleiding te vervangen.

De werkzaamheden duren tot circa week 24 en worden in gedeelten uitgevoerd, tijdens de werkzaamheden wordt de gehele rijbaan afgesloten voor het doorgaande verkeer.

Geef een reactie