Subsidie van Vfonds voor organisatie 70 jaar bevrijding Gieterveen / Nieuwediep

429

De organisatie van 70 jaar bevrijding Gieterveen / Nieuwediep heeft een subsidie toegekend gekregen van het vfonds voor de organisatie van het feest op 30 mei.

Vfonds

Het vfonds (het Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg) zet zich in voor de erkenning en waardering van geüniformeerden die in dienst zijn van de Nederlandse overheid waar ook ter wereld. Het vfonds wil met voorlichting, educatie en publiciteit respect en waardering van de maatschappij winnen voor alle personen die betrokken zijn geweest bij internationale vredesoperaties. Het vfonds ondersteunt onder meer missie-gerelateerde reünies en helpt bijvoorbeeld verenigingen die activiteiten voor de vergrijzende groep veteranen langzaam willen afbouwen en zet zich in voor activiteiten gericht op de nieuwe groep ‘jonge veteranen’.

Om de herinnering aan oorlog levend houden, ondersteunt het vfonds oorlogs- en verzetsmusea en herinneringscentra. Zo draagt het vfonds bij aan de kennis over operaties en de gevolgen ervan voor burgers en de mensen in uniform die voor vrede en veiligheid zorgen.

“Boven alles moet de bevrijding, vrijheid en vrede ook gevierd worden”, zegt Ton Heerts, directeur van het vfonds. “Tegelijkertijd moeten we die vrijheid niet voor lief nemen”, vindt hij. Daarom ondersteunt het vfonds, in het belang van de vrede, diverse projecten die de democratie, mensenrechten en de internationale rechtsorde stimuleren. “Het vfonds wil daarmee het maatschappelijk debat over vrede en veiligheid op gang brengen en houden”, aldus Heerts.

resizedimage30096-smsBannerBevrijding-online