Uitnodiging voor een informatieavond over het Gebiedsfonds Oostermoer

1011

Aan alle inwoners van Gieterveen.
Woensdag 22 juni om 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur) is er in het Dorpshuis Gieterveen een informatieavond over het Gebiedsfonds.

Sinds 1 april jl. is het Gebiedsfonds Oostermoer in werking getreden. De Stichting beheert het geld dat de overheden en het windpark de komende jaren in het fonds stoppen.
De inwoners van Gieterveen kunnen via Dorpsbelangen een aanvraag voor financiële ondersteuning van hun project indienen. Tijdens deze informatieavond willen we jullie graag informeren over projecten die in aanmerking komen voor een aanvraag én hoe er aangevraagd kan worden.
Om het geld uit het Gebiedsfonds goed te besteden zijn een drietal regelingen opgesteld.
– De uitvoeringsregeling
– De insluitingsregeling
– De burenregeling
Op de website www.gebiedsfondsoostermoer.nl is alle informatie te vinden.