Verkeerstremming Veenakkers

816

In verband met Nutswerkzaamheden van Enexis, aan de Veenakkers ter hoogte van huisnummer 25 in Gieterveen, zal de weg worden afgesloten. De afsluiting geldt voor maandag 6 februari 2023 (of zoveel langer of korter de werkzaamheden duren). De woningen aan de Veenakkers zijn normaal bereikbaar. Het doorgaande verkeer wordt met borden omgeleid via Herenweg Noord. Voor vragen kunt u contact opnemen met ondergetekende van het team Ruimtelijk beheer.

Met vriendelijke groet,
Albert ten Hoeve

Civiel technisch medewerker
Gemeente Aa en Hunze

Postbus 93 • 9460 AB Gieten
Spiekersteeg 1 • 9461 BH Gieten
www.aaenhunze.nl
Telefoon algemeen: 14 0592
Telefoon direct: (0592) 26 78 72 • Mobiel: (06) 13 455 702