VERZOEK: Contributie Dorpsbelangen Gieterveen

529

Dorpsgenoten, leden van Dorpsbelangen Gieterveen.

Via deze weg zouden wij, als bestuur van “Vereniging Dorpsbelangen Gieterveen”, alle huishoudens/leden in Gieterveen benaderen.

Bent U lid, dan hebben wij het volgende verzoek.

Om tegen minimale kosten en met weinig werk, een relatief klein bedrag (€ 5,= per kalenderjaar voor een gezin en € 4,= voor een alleenstaande), contributiegeld te kunnen innen, vragen wij u dit bedrag aan ons over te maken.

Bankrekeningnummer: Vereniging Dorpsbelangen Gieterveen                                                                

                                     NL81RABO0321900081

onder vermelding van: uw naam en adres, Contributie 2019.

Voor U een kleine moeite en voor ons bespaart het geld, dat we weer voor andere activiteiten kunnen gebruiken.

Voor diegene die niet aan dit verzoek kan voldoen, komen wij  eenmalig bij u langs om het bedrag op te halen.

Bent u nog geen lid van de Vereniging, maar wilt U ons graag ondersteunen in de taak om de belangen van het dorp te behartigen, hierbij kunt u denken aan het Paasvuur, maar ook als gesprekspartner bij diverse ontwikkelingen en plannen van het Gemeentebestuur. Dan kunt U uw naam en adres doorsturen via de email naar: dorpsbelangengieterveen@gmail.com

Nieuwe bestuursleden gezocht!!

Dorpsbelangen Gieterveen blijft op zoek naar nieuwe bestuursleden. Enkele bestuursleden zullen aftreden waardoor wij graag nieuwe bestuursleden zien!
Bent u gemotiveerd om bijvoorbeeld het speeltuintje aan de Vonderpad nieuw leven in te blazen? Of heeft u andere ideeën voor het dorp? Meld u aan! Wij kunnen uw steun hard gebruiken. Voor aanmelden, of meer informatie. Kunt u altijd mailen naar dorpsbelangengieterveen@gmail.com