Vragen-estafette: Bé Blaauw

321

De vragen-estafette is een onderdeel van Gieterveen.com, waarbij een doosje met een aantal vragen doorgegeven wordt onder inwoners van Gieterveen. De persoon die de doos in ontvangst neemt, beantwoordt deze vragen en zoekt vervolgens iemand anders als nieuwe deelnemer aan deze vragen-estafette. Hier kun je alle deelnemers tot nu toe nog eens nalezen.


portretfoto_web

1. Wat is je naam?
Bé Blaauw

2. Wat is je leeftijd?
69 (In maart 70!!!)

3. Hoe lang woon je in Gieterveen?
Sinds 1991, dus bijna 25 jaar.

4. Heb je altijd in Gieterveen gewoond? Waarom? Waarom eventueel ooit verhuisd en waar naartoe? Waarom weer terug naar Gieterveen verhuisd?
Ik ben hier op de Samenwerkingsschool begonnen en een jaar later verhuisd.

5. Welke opleiding volg je of heb je gevolgd?
Ik heb de Kweekschool (= nu PABO) opleiding in Winschoten gevolgd. Eerst natuurlijk de HBS.

6. Wat doe je in het dagelijks leven of wat heb je vroeger gedaan voor werk? Hoe bevalt dat? Hoe lang doe je dat of deed je dat?
Ik heb 40 jaar voor de klas gestaan of ben hoofd der school geweest. Het beviel me prima; leuke tijd met de kinderen en collega’s gehad.
Later werd het bijna een administratief baantje, jammer.

7. Wat doe je in jouw vrije tijd? (hobby’s interesses en/of sport) Waarom juist deze hobby’s, interesse of sport?
Reizen, fietsen, knutselen.

8. Wat zijn je favoriete TV programma’s?
Sport en reis- en informatieprogramma’s.

9. Heb je een (bestuurlijke) functie binnen één of meerdere van verenigingen?
Ja, Dorpshuis, Molen (is net “bevorderd” tot vrijwilliger en Oranjevereniging.
Ik ben ook keurnoot bij het Huus van de taol.

10. Denk je, dat je over 10 jaar nog in Gieterveen woont? Waarom wel/ waarom niet?
Ik denk het niet. De boerderij wordt mijn vrouw te groot. Als we moeten verkassen zal dat een plaats zijn waar meer voorzieningen zijn.

11. Hoe kijk je aan tegen de leefbaarheid in jouw dorp?
De leefbaarheid is goed, maar dat hangt o.a. van een kleine groep mensen af.

12. Wat zal je willen verbeteren of veranderen aan Gieterveen? Waarom?)
Niet te veel veranderen.

13. Wat wil je vragen aan de volgende deelnemer van de “Vragen Estafette?”(Schrijf deze vraag ook op een papiertje en doe deze in de doos?)
Aan welk toneelstuk heb je mooiste herinneringen?

14. Wat is je antwoord op de vraag van de vorige deelnemer?(Als je 1 ding mocht veranderen, wat zou dat zijn?)
Ik hoop dat nog meer jonge gezinnen in Gieterveen komen te wonen, zodat school kan worden behouden.

Lees hier volgende week woensdag aan wie de doos heeft doorgegeven.