Vragen-estafette: Fedde de Boer

899

De vragen-estafette is een onderdeel van Gieterveen.com, waarbij een doosje met een aantal vragen doorgegeven wordt onder inwoners van Gieterveen. De persoon die de doos in ontvangst neemt, beantwoordt deze vragen en zoekt vervolgens iemand anders als nieuwe deelnemer aan deze vragen-estafette. Hier kun je alle deelnemers tot nu toe nog eens nalezen.


1. Wat is je naam?
Fedde de Boer

2. Wat is je leeftijd?
76 jaar

3. Hoe lang woon je in Gieterveen?
41 jaar. En een plek waar ik me wel thuis voel.
Geboren in Tijnje friesland. Daarna gewoond in Britswerd en Baard. Kleine terpdorpen in weidegebied. Later verhuisd naar Wierden (bij Almelo) Vader onderwijzer!
Toen ik Wies heb leren kennen zijn we in Enschede gaan wonen, waar ik ook mijn baan in de textiel industrie had. KNTU Ook anderhalf jaar in Tilburg
Wel mooi om een paar dagen geleden “snachts te horen dat minister Kamp daar een vakantiebaantje had als schoonmaker van de luchtkanalen. (Bij de K N T U )
Textiel bedrijf failliet, baan aangeboden in Duitsland Wegberg {assistent bedrijfsleider lab) Ging ook na een paar jaar failliet en beviel ons daar helemaal niet.
Verhuisd naar Sleen (vakantiewoning) vervolgens naar Gasselte en tenslotte in Gieterveen terechtgekomen.

4. Heb je altijd in Gieterveen gewoond? Waarom? Waarom eventueel ooit verhuisd en waar naartoe? Waarom weer terug naar Gieterveen verhuisd?
zie 3

5. Welke opleiding volg je of heb je gevolgd?
Weinig jaren lagere school (nogal ziek geweest)
Naar de Mulo in Almelo
Kweekschool Enschede 2 jaar .
M.T.T. Hengelo
Hts Enschede Laborant/statistiek.

6. Wat doe je in het dagelijks leven of wat heb je vroeger gedaan voor werk? Hoe bevalt dat? Hoe lang doe je dat of deed je dat?
Wat ik nu doe is een heel verschil met vroeger. Op mijn werk in de proefspinnerij /lab. nogal eens met de directie op pad om nieuwe garens te promoten.(Int pak met de strop om)
In totaal dit ongeveer 9 jaar gedaan
Dit werk met veel plezier gedaan, alleen het was geen gezonde omgeving, veel fijnstof
van katoen en synthetische garens.
Door mijn hobby, oude schepen en voorwerpen ben ik bij toeval via een advertentie in Gasselte terechtgekomen. Ook iemand die iets heel anders wilde. Van een boerderij naar een antiekzaak. Een zeer leerzame en mooie tijd gehad.
In Gieterveen ook begonnen met een antiekzaak, dit ongeveer 15 jaar gedaan.
Toen geleidelijk overgegaan op organisatie van markten. Tot de dag van vandaag kan ik er nog niet geheel afscheid van nemen,  maar in 2019 definitief gebeurd

7. Wat doe je in jouw vrije tijd? (hobby’s interesses en/of sport) Waarom juist deze hobby’s, interesse of sport?
Gewoon bij mooi weer op het terras zitten met en pilsje erbij. Wies liever een rivella.
Zelf een tablet met een schaakprogramma en Wies een puzzel oplossen.
Allebei veel getennist en aan toernooien meegedaan.
In mijn jeugdjaren 18 -25 jaar veel gevoetbald . Een van de weinigen die nog een keer tegen Abe Lenstra gevoetbald heeft. Hij was toen trainer van Enschedeesche Boys.(vriendschappelijk)
Mijn vrije tijd zit in het onderhoud van het huis en de boerenschuur in Torenveen.
We zullen maar niet klagen over alle beslommeringen die we hebben met 4 dochters en 9 kleinkinderen. Prachtig mooi toch?

8. Wat zijn je favoriete TV programma’s?
sport sport sport bijna alle nieuws, achter het nieuws, actualiteiten, de slimste mens, Jinek, matthijs ,Jeroen

9. Heb je een (bestuurlijke) functie binnen één of meerdere van verenigingen?
Niet meer. De jeugd heeft de toekomst.

10. Denk je, dat je over 10 jaar nog in Gieterveen woont? Waarom wel/ waarom niet?
Als de gezondheid het toelaat, blijven we hier wonen .

11. Hoe kijk je aan tegen de leefbaarheid in jouw dorp?
Wordt moeilijk. Voor onze leeftijdsgroep 65 jaar en ouder en niet opgegroeid met iphones en laptops zal het moeilijk worden.
Gelukkig wordt hier in het Dorpshuis aandacht aan besteed.

12. Wat zal je willen verbeteren of veranderen aan Gieterveen? Waarom?)
Ontvangst KPN zeer slecht. Glasvezelkabel?
Onderhoud gemeente parkeerplaatsen en trottoirs
Minder honden geblaf

13. Wat wil je vragen aan de volgende deelnemer van de “Vragen Estafette”?

14. Wat is je antwoord op de vraag van de vorige deelnemer? (Mis jij de sportweek ook in Gieterveen?)
Ja, die mis ik ook.