Vragen-estafette: Jan Smit

512

De vragen-estafette is een onderdeel van Gieterveen.com, waarbij een doosje met een aantal vragen doorgegeven wordt onder inwoners van Gieterveen. De persoon die de doos in ontvangst neemt, beantwoordt deze vragen en zoekt vervolgens iemand anders als nieuwe deelnemer aan deze vragen-estafette. Hier kun je alle deelnemers tot nu toe nog eens nalezen.


1. Wat is je naam?
Jan Smit

2. Wat is je leeftijd?
64 jaar

3. Hoe lang woon je in Gieterveen?
Ik ben geboren en getogen in Gieterveen.

4. Heb je altijd in Gieterveen gewoond? Waarom? Waarom eventueel ooit verhuisd en waar naartoe? Waarom weer terug naar Gieterveen verhuisd?
Ja.
Na de lagere school ben naar de ULO in Gieten gegaan. Daarna ben ik op mijn 16de bij mijn vader gaan werken, want school was niets voor mij.

5. Welke opleiding volg je of heb je gevolgd?
Ik heb enkele cursussen gevolgd, waaronder Handelsavondschool en Horeca

6. Wat doe je in het dagelijks leven of wat heb je vroeger gedaan voor werk? Hoe bevalt dat? Hoe lang doe je dat of deed je dat?
Ik ben nu aan het Drentenieren. Vanaf m´n 18de ben ik met een rijdende winkel in 1970 (SRVman) begonnen, waaraan ik met veel plezier terug denk. In 1985 hebben wij de zaak van m’n ouders overgenomen en zijn in 1991 verder gegaan met onze buurtsuper, waar we in 2015 mee gestopt zijn.

7. Wat doe je in jouw vrije tijd? (hobby’s interesses en/of sport) Waarom juist deze hobby’s, interesse of sport?
Biljarten, fietsen en genieten van onze kleinzoon Edin.

8. Wat zijn je favoriete TV programma’s?
Nieuws en sport.

9. Heb je een (bestuurlijke) functie binnen één of meerdere van verenigingen?
Ik heb geen bestuurlijke functie in Gieterveen.

10. Denk je, dat je over 10 jaar nog in Gieterveen woont? Waarom wel/ waarom niet?
Geen idee, vanwege voorzieningen wonen wij liever in een dorp met wat meer winkels voor je dagelijkse behoeften.

11. Hoe kijk je aan tegen de leefbaarheid in jouw dorp?
Voor ons was de leefbaarheid onze winkel en voor de mensen ook denk ik (o.a. sociale contacten, ontmoetingen en de nieuwtjes).

12. Wat zal je willen verbeteren of veranderen aan Gieterveen? Waarom?)
Het is prima zo.

13. Wat wil je vragen aan de volgende deelnemer van de “Vragen Estafette?”(Schrijf deze vraag ook op een papiertje en doe deze in de doos?)
Waar moest je aan wennen in Gieterveen?

14. Wat is je antwoord op de vraag van de vorige deelnemer? (Hoe is het leven na de winkel. Hoe kijken jullie terug op jullie leven met de winkel. Wat waren de hoogtepunten waar je met plezier op terugkijkt ?)
Het was even wennen, maar het bevalt prima. Alhoewel wij de sociale contacten en de gezelligheid wel missen. Dit werk heb ik 47 jaar gedaan. Wij genieten van onze vrije tijd en kijken met veel plezier terug op het werk, wat wij in al die jaren hebben gedaan. Hoogtepunt was de geboorte van onze kleinzoon Edin.

Lees hier volgende week woensdag aan wie Jan de doos heeft doorgegeven.