Vragen-estafette: Jarno de Wit

1024

De vragen-estafette is een onderdeel van Gieterveen.com, waarbij een doosje met een aantal vragen doorgegeven wordt onder inwoners van Gieterveen. De persoon die de doos in ontvangst neemt, beantwoordt deze vragen en zoekt vervolgens iemand anders als nieuwe deelnemer aan deze vragen-estafette. Hier kun je alle deelnemers tot nu toe nog eens nalezen.1. Wat is je naam?
Jarno de Wit

2. Wat is je leeftijd?
43

3. Hoe lang woon je in Gieterveen?
Ik woon sinds 2 1/2 jaar in Gieterveen, samen met mijn vrouw Mischa en zoons Nino en Mika.

4. Heb je altijd in Gieterveen gewoond? Waarom? Waarom eventueel ooit verhuisd en waar naartoe? Waarom weer terug naar Gieterveen verhuisd?
Ik ben opgegroeid in Gieten tijdens mijn studie “op kamers” gewoond in Zwolle en Groningen. Na de studie 3 1/2 jaar in Nieuwegein gewoond, daarna terug naar de stad en vervolgens naar Gieterveen.

5. Welke opleiding volg je of heb je gevolgd?
Na de MTS heb ik de PTH (Technische leraren opleiding) afgerond, gevolgd door een kopstudie Technische Bedrijfskunde.

6. Wat doe je in het dagelijks leven of wat heb je vroeger gedaan voor werk? Hoe bevalt dat? Hoe lang doe je dat of deed je dat?
Tijdens mijn studie heb ik op de groente afdeling van de C1000 in Gieten gewerkt. Na mijn studie ben ik aan de slag gegaan bij een consultancy bureau die o.a. software systemen (SAP) implementeerde bij bedrijven. Binnen dit bedrijf heb ik voor diverse klanten opleidingen ontwikkeld en gegeven. De laatste jaren hou ik me voornamelijk bezig met het beheer en ontwikkeling van de onderhoudssoftware binnen SAP.

7. Wat doe je in jouw vrije tijd? (hobby’s interesses en/of sport) Waarom juist deze hobby’s, interesse of sport?
Ik heb jarenlang aan waterpolo gedaan bij ZZG, ik ben vlak na de verhuizing gestopt. Tegenwoordig ben ik in en rond het huis bezig met de tuin en de beesten.

8. Wat zijn je favoriete TV programma’s?
Ik kijk weinig tv, als ik kijk zijn het vaak programma’s via uitzending gemist zoals: Keuringsdienst van Waarde, Tegenlicht, 2DOC en reisprogramma’s

9. Heb je een (bestuurlijke) functie binnen één of meerdere van verenigingen?
Ik ben lid van de OR op de school en sinds kort toegetreden tot het bestuur van de molen.

10. Denk je, dat je over 10 jaar nog in Gieterveen woont? Waarom wel/ waarom niet?
Waarschijnlijk wel maar je weet het natuurlijk nooit.

11. Hoe kijk je aan tegen de leefbaarheid in jouw dorp?
De leefbaarheid is goed, het is een actief dorp waar veel georganiseerd wordt.

12. Wat zal je willen verbeteren of veranderen aan Gieterveen? Waarom?)
Als je kijkt naar de snel veranderende wereld zou het een aanwinst zijn om een glasvezel netwerk te hebben. Dit is zowel voor de school, boeren, ondernemers en bewoners over een paar jaar een basisbehoefte

13. Wat wil je vragen aan de volgende deelnemer van de “Vragen Estafette?”(Schrijf deze vraag ook op een papiertje en doe deze in de doos?)
Hoeveel schapen draai je er per jaar door?

14. Wat is je antwoord op de vraag van de vorige deelnemer?|
(Vinden jullie, dat jullie goed zijn opgenomen in deze gemeenschap en wat is jullie mee- en tegengevallen.)

We zijn goed opgenomen in het dorp, we woonden nog geen week in het dorp of we hadden de eerste uitnodiging van de buurt BBQ al binnen. Mede door de school en de voetbal van Nino en Mika hebben we snel veel mensen leren kennen. Er is ons eigenlijk niets tegengevallen. Als je opgenomen wilt worden in de gemeenschap is het natuurlijk wel belangrijk om je ook onder de mensen te begeven en mee te doen.