Wandelpaden, uitkijkpunt en oversteek in natuurgebied Bonnerklap

660

Het Drentslandschap (HDL), waterschap Hunze en Aa’s en de Hengsportfederatie Groningen Drenthe, zijn vorig jaar gezamenlijk het project “Onze Hunze” gestart. Het project heeft als doel inwoners meer te betrekken bij de natuurontwikkeling rondom de Hunze. Het natuurgebied nabij Gieterveen is hierbij verkozen tot pilotproject. Samen met een aantal enthousiaste inwoners uit Gieterveen zijn er plannen opgesteld om het gebied Bonnerklap aantrekkelijker te maken voor de bewoners. De plannen bestaan onder andere uit een aantal wandelpaden in en rond het gebied, een oversteek over de Beek, een uitkijkpunt en een informatie picknicktafel. Afgelopen week is het Drentslandschap begonnen met het realiseren van een aantal van deze plannen. Het totale projectplan met meer informatie is hier te downloaden.

Wandelpaden

wandelpad 1

Om de toegankelijkheid van het gebied te verbeteren worden een aantal goed onderhouden paden door en langs het gebied aangelegd.  Deze paden worden door Gieterveners in samenwerking met HDL onderhouden. De toegankelijkheid wordt verder vergroot door het aanbrengen van diverse overstappen over de hekken. Er wordt eveneens een oversteek in de Beek gerealiseerd met behulp van stepping stones, zodat een rondje wandelen door het gebied weer mogelijk wordt.

De eerste route is zo’n 8 km lang en gaat voornamelijk over de kades rondom het gebied. Bij deze route moet de afrastering rondom het gebied een aantal keren worden overgestoken met overstappen. Deze route is jaarrond toegankelijk.

wandelpad 2

De tweede route is zo’n 3 km lang loopt door het gebied langs de Beek die doormiddel van de stepping stones overgestoken kan worden. Deze route zal onderhouden worden en is alleen buiten het broedseizoen (21 juni tot en met 21 maart) toegankelijk. De aanleg van de paden en de oversteek in de beek zal direct na het broedseizoen plaatsvinden.

Honden zijn in het natuurgebied helaas niet toegestaan. Om het toch mogelijk te maken om met de honden in het buitengebied te wandelen zijn een aantal hekken verplaats. Hierdoor is er een leuke route ontstaan net buiten het natuurgebied. Verstoring van wild en vee wordt hierdoor voorkomen.

Wandelpad 3

Uitkijkpunt
Nabij de oude stuw in de Hunze willen we een uitkijkpunt realiseren. Deze zal worden aangelegd door een verhoging aan te brengen met behulp van grond. Met een trappetje is het plateau aan de bovenkant van de bult bereikbaar, waar vanaf een groot deel van gebied overzien kan worden. In overleg met diverse partijen wordt gekeken hoe dit financieel mogelijk gemaakt kan worden.

Informatietafel
Een ronde picknicktafel met informatiepanelen verwerkt in het tafelblad zal op een mooie locatie nabij het dorp en het gebied geplaatst worden. Op deze tafel is informatie te vinden over de wandelroutes, natuur en geschiedenis van het gebied en dorp. De betrokken organisaties en inwoners van Gieterveen zullen moeten zorgen voor de informatie op de informatiepanelen. Met behulp van QR-codes op de informatiepanelen kan er meer informatie worden opgezocht over de diverse onderwerpen op Gieterveen.com en andere relevante websites. In overleg met diverse partijen wordt er nog gekeken hoe deze informatietafel te financieren is.

Vrijwilligers, educatie en meer
Voor het kleine onderhoud in het gebied zijn vrijwilligers nodig. Hierbij kan gedacht worden aan het verwijderen van zwerfvuil dat door de Hunze en de Beek wordt aangevoerd in het natuurgebied of het verwijderen van opslag van Elzen langs de beeklopen, zodat het landschap open en de Hunze zichtbaar blijft. Er kan ook worden gedacht aan bestrijding van ongewenste soorten zoals Berenklauw en Jacobskruiskruid om verdere verspreiding te stoppen. Er wordt ook gezocht naar vrijwilligers die excursies voor dorpsgenoten en schooljeugd willen organiseren en houden.
Het totale projectplan met meer informatie is hier te downloaden.

Bij dit project betrokken inwoners vormen samen een stuurgroep “Onze Hunze”. Deze stuurgroep bestaat uit Harry Kupers, Carolien van der Ziel, Peter Wienia, Jan Warmink en Mark Ronda. Heb je zelf nog goede ideeën, of wil je als vrijwilliger aan de slag laat het één van ons weten!