Vragen-estafette: Henk Sonneveld

771

De vragen-estafette is een onderdeel van Gieterveen.com, waarbij een doosje met een aantal vragen doorgegeven wordt onder inwoners van Gieterveen. De persoon die de doos in ontvangst neemt, beantwoordt deze vragen en zoekt vervolgens iemand anders als nieuwe deelnemer aan deze vragen-estafette. Hier kun je alle deelnemers tot nu toe nog eens nalezen.


1. Wat is je naam?
Henk Sonneveld

2. Wat is je leeftijd?
74 jaar

3. Hoe lang woon je in Gieterveen?
10 jaar. Nooit spijt van gehad!
Geboren in Rotterdam-west. Daarna gewoond in Rotterdam-zuid, IJsselmonde, Apeldoorn, Eerbeek, Eindhoven, Veldhoven en Best. Vader was aanvankelijk boterhandelaar, en moeder dienstbode.
Mijn eerste baan was operator bij Shell Pernis: aardolie destilleren (onderbroken door militaire dienst in Haarlem). Daarna operateur voor de ponskaartenmachinefabriek Bull in Rotterdam-centrum: machines bedoeld voor machinaal boekhouden.
Nadat Jeannette en ik trouwden (voor ons allebei een tweede huwelijk) zijn we vanuit Veldhoven naar Best verhuisd.
Jeannette werkte toen al op de openbare bibliotheek in Veldhoven en ik bij Philips in Eindhoven. Het werd voor mij statistisch bijdragen aan de bedrijfszekerheid van passieve electrische componenten.
In 1990 werd de reorganisatie `Centurion` bij Philips aangekondigd. Ik werd met 55.000 anderen (wereldwijd) ontslagen en heb een half jaar gesolliciteerd en …. werd weer aangenomen bij Philips: technische documenten vertalen (vooral naar het Engels). Nadat we beiden met pensioen waren, werd Best ons te druk en zochten we de ruimte, de rust en de schoonheid van het Hunzegebied op. We kozen voor Gieterveen en konden meteen vrijwilligerswerk gaan doen: heerlijk!

4. Heb je altijd in Gieterveen gewoond? Waarom? Waarom eventueel ooit verhuisd en waar naartoe? Waarom weer terug naar Gieterveen verhuisd?
Zie 3.

5. Welke opleiding volg je of heb je gevolgd?
Lagere school.
Bedrijfsschool van Shell in Pernis.
Avondmulo in Rotterdam-zuid.
Dag-HBS-B in Rotterdam-zuid.
Studies bij Philips Electrologica (computers) in Apeldoorn: archivering, programmering, statistiek.
Studies bij Philips in Eindhoven (passive components, en later ontwikkeling van tv-buizen): produktlevensduur, kwaliteit en vertaalwerk.

6. Wat doe je in het dagelijks leven of wat heb je vroeger gedaan voor werk? Hoe bevalt dat? Hoe lang doe je dat of deed je dat?
Dagelijks verdeel ik mijn vrije tijd vooral tussen schaken en stamboomonderzoek.
Met schaken begon ik in de lunchpauzes in Apeldoorn. In Gieterveen mocht ik 5 jaar samenwerken met Fedde de Boer om schoolkinderen enthousiast te maken voor deze denksport die concentratie en aandacht ontwikkelt.
De continudienst bij Shell beviel me niet zo: ik keek liever een wiskundeboekje in….
Na mijn examen mulo kreeg ik de kans om (op 23-jarige leeftijd) de HBS af te maken, overdag.
Een beroepsadvies wees in de richting van statisticus, en dat ben uiteindelijk ook geworden bij Philips.
Fantastisch om o.a. export te bevorderen: b.v. zorgen dat dental timers door de Amerikanen goed gekeurd werden op statistische gronden. (D.w.z. een gebitsfoto kunnen maken d.m.v. een minimale stralingsdosis.)
In 1968 in Apeldoorn begonnen en in 1998 in Eindhoven nog net met de VUT kunnen gaan.
Beviel prima. Jeannette wilde nog even door. Dus werd ik een paar jaar huisman. Heel leerzaam…

7. Wat doe je in jouw vrije tijd? (hobby’s interesses en/of sport) Waarom juist deze hobby’s, interesse of sport?
Naast stamboomonderzoek (op internet en in archieven) en schaken (ook correspondentieschaak) houd ik van lezen: geschiedenis, toekomstverkenningen. Verder hardlopen als het kan, richting de Hunze.
Heb aan toneel en dansen gedaan. Doe nog wel creatieve activiteiten als het zo uitkomt: schilderen. Heb allerlei sporten gedaan, bleek voor judo echter te traag… Heb graag geschermd.
Onderhoud van het huis vraagt ook tijd. En tussendoor op vakantie en/of de drie kleinkinderen bezoeken, die aan
paardrijden, ballet en … schaken doen.

8. Wat zijn je favoriete TV programma’s?
Ik ben geen fanatiek TV-kijker. Maar als er een quiz of een wetenschappelijk programma langs komt wil ik er wel voor gaan zitten. VPRO-uitzendingen kunnen me ook vaak boeien.

9. Heb je een (bestuurlijke) functie binnen één of meerdere van verenigingen?
Niet meer.
(In het verleden heb ik diverse functies gehad in gezelligheidsverenigingen.)

10. Denk je, dat je over 10 jaar nog in Gieterveen woont? Waarom wel/ waarom niet?
Ik vind het moeilijk om 10 jaar vooruit te kijken op mijn leeftijd.
Het zal van toevallige gezondheidsontwikkelingen afhangen, denk ik.
Maar zolang het kan, waarom zouden we hier niet blijven wonen?

11. Hoe kijk je aan tegen de leefbaarheid in jouw dorp?
Leefbaarheid is voor een deel maakbaar. Maar de automatiseringsveranderingen volgen elkaar steeds sneller op.
Dat trekt begripsniveaus van mensen uit elkaar.
En de jeugd kijkt er van op dat er ooit een verleden was…en gaat dan snel verder met de iphone…
Natuurlijk moeten er zoveel mogelijk bijspijkercursussen in het Dorpshuis gehouden worden!

12. Wat zal je willen verbeteren of veranderen aan Gieterveen? Waarom?
Glasvezelkabel lijkt een must. Maar garanties zijn er niet.
Gieterveen zal eerst een wereldstad moeten worden!
Na het hartstochtelijk snoeien van bomen mag er ook wel wat aandacht voor de afwerking van wandelpaden zijn.
Of worden wandelaars geacht dat zelf te doen?!

13. Wat wil je vragen aan de volgende deelnemer van de “Vragen Estafette?”
Hoe zouden de inwoners van Gieterveen meer betrokken kunnen worden bij de verdere ontwikkeling van het natuurgebied Bonnerveen?

14. Wat is je antwoord op de vraag van de vorige deelnemer?)
De vraag van Fedde was kennelijk:
Is het mogelijk om een jaarlijks buurtfeestje te houden met ontbijt?

Mijn antwoord is:
Ja, een kostelijk idee!