Dorpsbelangen Gieterveen

De vereniging Dorpsbelangen Gieterveen is opgericht in het jaar 1980 en heeft als doel om de maatschappelijke en culturele belangen van de bewoners van Gieterveen en de omgeving van Gieterveen te behartigen in de breedste zin van het woord. De vereniging is een gesprekspartner voor onder andere burgers, ondernemers, overheid en politiek. De vereniging vraagt aandacht voor actuele vraagstukken binnen de samenleving en begeleidt initiatieven vanuit de samenleving om deze te verbeteren. 

Samenwerken!
Het is voor de vereniging erg belangrijk om samen te werken. De vereniging lost geen problemen op, maar verbindt betrokken partijen om samen op zoek te gaan naar oplossingen. Ook voor samenwerking met andere partijen staat de vereniging open.

De vereniging hoort graag wat er speelt in de samenleving. Heeft u een probleem, vraagstuk of initiatief waarvan u denkt dat vereniging Dorpsbelangen Gieterveen u mee kan helpen of waarvan u denk dat dit thuis hoort op de agenda, twijfel dan niet en neem contact met ons op!

Daarnaast houdt de vereniging vinger aan de pols aangaande het beleid van de overheid (gemeente, provincie en het rijk), daar waar het onze leefomgeving beïnvloed.

Op de agenda van Dorpsbelangen Gieterveen staan een aantal terugkerende onderwerpen, waaronder:

Wegen en (digitale)infrastructuur
Leefbaarheid en krimp
Nieuwbouw
Gebiedsfonds
Het paasvuur

Het bestuur is uit de volgende personen samengesteld.

Tonny Mulder (Voorzitter)
Bart Bartelds (Penningmeester)
Youri Pruim (Secretaris)
Merel Daling
Gerda Sanders
Freek van der Veen
Annika van der Molen

De vereniging Dorpsbelangen Gieterveen vergadert elke tweede maandag van de maand om 20:00 uur. Wilt u een vergadering bijwonen? Mail dan naar dorpsbelangengieterveen@gmail.com

Contactgegevens
Naam: Youri Pruim (Secretaris)
E-mail: dorpsbelangengieterveen@gmail.com

Als lid van vereniging Dorpsbelangen Gieterveen ondersteunt u de activiteiten van de vereniging. Een keer per jaar zal contributie worden geïnd. De contributie bedraagt €4 voor een eenpersoonshuishouden en €5 voor een gezin.”