GIETEN – De gemeenteraad van Aa en Hunze heeft gisteravond tijdens de raadsvergadering het voorstel van het college, om procedureel mee te werken aan het verlenen van omgevingsvergunningen voor de windparken De Drentse Monden en Oostermoer, weggestemd.

Het college is van mening dat alleen door medewerking te verlenen aan de procedure, deze beïnvloed kan worden. De raad deelt deze zienswijze niet, mede omdat er vanuit minister Kamp geen enkele beweging is gezien, dat hij rekening houdt met de inwoners.

De gemeenteraad voelt er ook niets voor om zitting te nemen in een nog te vormen omgevingsraad, die als doel heeft omwonenden invloed te geven op het gebied van communicatie, participatie en compensatie.

Dorpsbelangen voorzitter John Tomassen tijdens de raadsvergadering.
Dorpsbelangen voorzitter John Tomassen tijdens de raadsvergadering.

Dorpsbelangen Gieterveen, heeft bij monde van voorzitter John Tomassen, gebruik gemaakt van het inspreek recht om de raad te wijzen op hun plicht als
volksvertegenwoordiger.
De heer Tomassen eindigde zijn pleidooi met de volgende woorden: “Indien u handelt naar het wezen van uw functie, ik herhaal volksvertegenwoordiger, u vertegenwoordigt het volk, dan heeft u geen andere keuze dan te luisteren en te handelen naar de stem van de meerderheid. Daarvoor zit u hier. Juist die meerderheid vraagt het college nu om geen medewerking te verlenen aan het legitimeren van een ongewenst windmolenpark.”

Het volledige pleidooi is hier terug te zien.

 

Geef een reactie